Po trzech latach od decyzji - "Brathanki" prawomocne

Jak słusznie zauważyła Just w swoim komentarzu: kilka dni temu Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, w efekcie czego Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2004 roku uprawomocniła się. W decyzji tej Prezes Urzędu uznał za praktyki ograniczające konkurencję "wymuszanie przez ZAiKS udzielania wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do tych utworów łącznie w zakresie publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz emisji w radiu i telewizji". Prezes też nałożył na ZAiKS karę w wysokości 500 tys. zł.

Sprawę zespołu muzycznego „Brathanki” przywoływałem w niniejszym serwisie kilkakrotnie: Projekty "własności intelektualnej" i prawo do kopiowania..., Na świecie są miliardy twórców, OZZ'ty wciąż pod lupą UOKiK..., czy w tekście I jeszcze o organizacjach zbiorowego zarządzania i monopolach na zarządzanie. W tym ostatnim relacjonowałem problem: "Stowarzyszenie zgodziło się zarządzać prawami autorskimi zespołu Brathanki, ale pod warunkiem że będzie to robiło na wszystkich polach eksploatacji: publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz emisji w radiu i telewizji. Zespół Brathanki zaś chciał jedynie by stowarzyszenie opiekowało się wyłącznie emisją. Resztą wolały zarządzać samodzielnie, ale okazało się to "niemożliwe"".

Na stronie UOKiK dziś można przeczytać komunikat w tej sprawie: Decyzja w sprawie ZAiKS - ostateczna. Czytamy tam m.in.:

Jak ustalił Prezes UOKiK, twórcy oddający ZAiKS-owi swoje utwory pod ochronę, zmuszeni byli do przekazania mu wyłączność udzielania licencji na zarządzanie prawami do ich wykonywania publicznego oraz nagrywania. Stowarzyszenie nie dopuszczało sytuacji, w której to twórca wybierał, jakie pola eksploatacji swojego dzieła powierzy w zarząd ZAiKS-owi, jakie zaś innej organizacji. Autor nie mógł zatem bez pośrednictwa Stowarzyszenia realizować swoich praw w zakresie określonych pól eksploatacji i na przykład samodzielnie decydować o warunkach wykorzystania jego utworów w albumach z muzyką.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK uznał opisywaną praktykę ZAiKS za nadużywanie pozycji dominującej na rynku i naruszającą przez to prawo antymonopolowe. Na Stowarzyszenie została też nałożona kara w wysokości 500 tys. zł. Przy ustalaniu jej wymiaru brano pod uwagę fakt, że powinna ona pełnić zarówno funkcję represyjną jak i prewencyjną. Nie bez znaczenia była również okoliczność, że w wyniku ograniczania przez ZAiKS twórcom możliwości wyboru różnych organizacji do zarządzania poszczególnymi obszarami praw autorskich zahamowany został rozwój konkurencji na tym rynku.

Tak.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>