Ideo sp. z o.o.: my tylko hostujemy prezydenckie MP3

Otrzymałem oświadczenie od p. Arkadiusza Michno, prezesa zarządu spółki Ideo sp. z o.o., w sprawie plików MP3 umieszczonych w ramach prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP serwisów internetowych (chodzi o serwis prezydent.pl oraz o serwis bbn.gov.pl, które hostowane są przez ww spółkę, a przynajmniej jeden z nich jest przez spółkę hostowany, bo BBN hostowany jest - jak się okazuje - przez home.pl sp. j.). Nie otrzymałem jeszcze komentarza od p. Krzysztofa Szustera, zastępcy dyrektora generalnego ZAiKS, a także od p. Roberta Paplińskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do których zwróciłem się z prośba o komentarz.

Ponieważ pliki MP3, które składają się na płytę pt. "Bo wolność krzyżami się mierzy", hostowane są przez spółkę Ideo Sp. z o.o., zwróciłem się do tej spółki z prośbą o komentarz do tekstu Prezydenckie MP3: uzyskane dokumenty rodzą kolejne pytania. Zadałem wówczas także następujące pytanie: "Czy spółka Ideo Sp. z o.o. uzyskała jakiekolwiek licencje dotyczące fonogramów, artystycznych wykonań i utworów chronionych prawem autorskim, które znajdują się w hostowanych przez siebie plikach?"

Dziś otrzymałem odpowiedź, w której treści można przeczytać:

Odpowiadając na treść zadanego przez Pana pytania „czy spółka Ideo Sp. z o.o. uzyskała jakiekolwiek licencje dotyczące fonogramów, artystycznych wykonań i utworów chronionych prawem autorskim, które znajdują się w hostowanych przez siebie plikach?” niniejszym oświadczamy, iż przedmiotem umowy jaką zawarliśmy ze Skarbem Państwa - Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było przede wszystkim wykonanie (wraz z innym podmiotem) Portalu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczonego pod domeną Prezydent.pl. Wskazujemy ponadto, że nie jesteśmy administratorem tego Portalu, a jedynie świadczymy - jak słusznie Pan zauważył - na rzecz Kancelarii Prezydenta usługę tzw. hostingu tego Portalu.

Nawiązując, w związku z powyższym, do zadanego pytania wskazujemy, że nie mamy wpływu na treść informacji oraz danych zamieszczanych, czy też rozpowszechnianych za pomocą tego Portalu. Ponadto mając na uwadze treść art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000), Ideo sp. z o.o. jako Usługodawca tzw. usługi hostingu „nie jest obowiązana do sprawdzania przechowywanych lub udostępnianych przez nią danych” - art. 15 ww. ustawy. Z tego też względu nasza spółka nie sprawdzała oraz nie sprawdza (również w powyższym przypadku) przechowywanych danych. Ponadto ww. ustawa reguluje zakres obowiązków i odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi tzw. hostingu wskazując, że ewentualna odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna za przechowywane dane przy spełnieniu warunków opisanych w art. 14 tej ustawy (zgodnie z modelem odpowiedzialności horyzontalnej) jest wyłączona.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności, odpowiedź na ww. pytanie (o umowy licencyjne) ponad to, co zostało wyżej wyjaśnione, wydaje się być bezprzedmiotowe.

Odnosząc się zaś do prośby o komentarz do Pana artykułu, Ideo Sp. z o.o. powstrzyma się od powyższego, albowiem nie jest stroną przedstawionych w nim rozważań. Ponadto przedstawione przez Pana w tym artykule problemy (natury prawnej) mają charakter rozważań raczej akademickich, albowiem z jego treści nie wynika, ażeby jakakolwiek osoba uprawniona (której osobiste prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie lub prawa z udzielonej licencji wyłącznej) zostały naruszone oraz żeby taka osoba występowała z jakimikolwiek roszczeniami.

Tytułem krótkiego komentarza do powyższego oświadczenia napiszę, że ja po prostu usiłuję się dowiedzieć, jaki jest stan faktyczny związany z tymi plikami MP3. Liczę, że nikt nie uznaje moich dociekań za coś nienormalnego. Chodzi wszak o internetowe serwisy Prezydenta RP, a więc o strony internetowe strażnika Konstytucji RP. Jeśli zaś mój tekst może być uznany za "akademickie rozważania" - z braku innych wskazówek uznam takie określenie za komplement.

Do aktualnego stanu wiedzy na temat ww. plików należy zatem dodać informację, że spółka Ideo sp. z o.o. nie zawierała z nikim żadnej umowy licencyjnej, która dotyczyłaby udostępnianej w ramach infrastruktury teleinformatycznej spółki plików z utworami w rozumieniu prawa autorskiego (w tym utworem "Czerwone maki"), artystycznymi wykonaniami i z fonogramami, składającymi się na zbiór pieśni patriotycznych, opublikowanych - z braku lepszego określenia - w ramach serwisów prezydenckich.

O ile pliki na stronie prezydent.pl linkowane są z lokalizacji http://www.prezydentfiles.ires.pl/mp3/nazwa_pliku.mp3, to na stronach BBN linki są bardziej zawoalowane. Czy serwis Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które działa w ramach Kancelarii Prezydenta RP również hostowany jest przez Ideo sp. z o.o.? Tu linki prowadzą do http://www.bbn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/nazwa_pliku.mp3 za pośrednictwem skryptu download.php.

ping www.bbn.gov.pl odpowiada:

Badanie regioconsulting.home.pl [89.161.154.137] z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 89.161.154.137: bajtów=32 czas=10ms TTL=60
Odpowiedź z 89.161.154.137: bajtów=32 czas=9ms TTL=60
Odpowiedź z 89.161.154.137: bajtów=32 czas=6ms TTL=60
Odpowiedź z 89.161.154.137: bajtów=32 czas=8ms TTL=60

Statystyka badania ping dla 89.161.154.137:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 6 ms, Maksimum = 10 ms, Czas średni = 8 ms

...a więc BBN hostowany jest nie przez Ideo sp. z o.o. a przez home.pl sp.j. Mamy więc pliki MP3 w przynajmniej dwóch lokalizacjach. Lokalizacja http://regioconsulting.home.pl/dokumenty/zalaczniki/ wygląda już mniej oficjalnie...

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ideo a odsiebie

No i wypada w tym miejscu zastanowić się po raz kolejny nad sprawą odsiebie.com. Jak widać są sytuacje, gdzie wyłączenie z odpowiedzialności za hosting działa i są sytuacje, gdzie nie działa.
Jeżeli prowadzi Pan z nimi jeszcze korespondencje, może warto byłoby zapytać, jak zachowała by się spółka, gdyby dostała od osób, którym posiadają prawa autorskie do np. "Czerwonych maków" prośbę o usunięcie z uwagi na naruszenie praw autorskich.
W przypadku odsiebie.com mamy efekt ilościowy. Hostowane były tysiące plików, które mogłby naruszać prawa autorskie, tutaj mamy jedynie (?) 19. Jednak prawo w tym względzie powinno traktować jednakowo oba podmioty. Wszak oba zajmują się tzw. hostowaniem.

Na razie zapytałem home.pl sp. j.

VaGla's picture

Na razie zapytałem home.pl sp. j. o to samo, o co zapytałem Ideo sp. z o.o. Zobaczymy, czy dostanę odpowiedź. Inna sprawa, że jeśli są wątpliwości co do prawnego charakteru informacji (utworów, artystycznych wykonań i fonogramów), to te spółki hostingowe czytając opublikowane tu kwity i komentarze już posiadły wiadomość, ale czy ona jest "wiarygodna" (w rozumieniu art 14 uśude, na który powołuje się Ideo), to - jestem przekonany, że gdyby przyszło do odpowiadania na to, odpowiedź brzmiałaby, że nie jest ona obecnie "wiarygodną wiadomością" :)
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Znajomy, który siedzi w

Znajomy, który siedzi w podobnym 'biznesie' zupełnie nie przejął się sprawą "odsiebie.com". Zdziwiony jego spokojem otrzymałem prostą odpowiedz: 'frajer nie usuwał zgłoszonych plików'. I to chyba tyle na ten temat.

odsiebie.com

Witam Serdecznie.

Odnośnie www.odsiebie.com

W mojej ocenie inna jest odpowiedzialność dostawcy usług (service providers) świadczącego wyłącznie usługę hostingu a inna gdy taki usługodawca jest równocześnie dostawcą treści (content providerów) np. administratorem strony.
Proszę zwrócić uwagę na treść art. 14. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
„Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”

Zatem o ile firma hostingowa może stosunkowo łatwo zasłonić się niewiedzą treści przechowywanych danych (mając na względnie, że na podstawie art. 15 ww. ustawy nie ich kontrolować)
o tyle administrator strony internetowej, który aktywnie ją moderuje świadczy dodatkowo (przy okazji) usługę hostingu trudniej będzie mógł się taką niewiedzą wykazać.

Myślę, że właśnie tu leży problem odsiebie.com – ze względu na ich wiedzę co do bezprawności przechowywanych danych – brak jest przesłanek do wyłączenia ich odpowiedzialności cywilnej
i karnej z art. 14.

sprawa techniczna

Mimo tego, co tam program ping wyświetla służy on z zasady do mierzenia czasu podróży pakietów do celu. Informację, którą przypadkiem wydobyłeś na temat home.pl, zdobyłeś dzięki określeniu IP i głównej nazwy maszyny, której jednym z aliasów jest www.bbn.gov.pl. Mogłeś to zrobić celowymi narzędziami do pytania DNS-ów; najpopularniejsze:

  • dig www.bbn.gov.pl
  • host www.bbn.gov.pl
  • nslookup www.bbn.gov.pl

Gdyby jednak mieli jakiś serwer dedykowany na swoje WWW, to w ostateczności ustalenia afiliacji z jakimś dostawcą usług sieciowych (jeśli już nie właścicielem serwera) można dokonać whois 89.161.154.137 (po rozwiązaniu nazwy do IP)

Gdzie są pliki bbn?

Ściągnąłem sam 2 pliki z seriwsu bbn, podglądając ruch sieciowy na komputerze za pomocą iptraf, źródło pobierania wskazywało właśnie 89.161.154.137. Oznacza to, że mamy serwer zwierciadlany dla tych plików.

regioconsulting.home.pl

Strona: http://regioconsulting.home.pl/ to BBN?..
Ciekawe, czy to witryna oficjalna?..

nic nie widziałem, nic nie słyszałem

"nasza spółka nie sprawdzała oraz nie sprawdza (również w powyższym przypadku) przechowywanych danych". widać VaGla nie jest źródłem wiarygodnych wiadomości;)

regioconsulting.home.pl to

regioconsulting.home.pl to "przezwisko" (alias) dla www.bbn.gov.pl

[dirdival@pld ~]$ host www.bbn.gov.pl
www.bbn.gov.pl is an alias for regioconsulting.home.pl.
regioconsulting.home.pl has address 89.161.154.137
regioconsulting.home.pl mail is handled by 10 regioconsulting.home.pl.

Nie należy doszukiwać się w tym żadnej sensacji, w internecie ten sam komputer może mieć różne nazwy:

[dirdival@pld ~]$ host www.google.pl
www.google.pl is an alias for www.google.com.
www.google.com is an alias for www.l.google.com.
[dirdival@pld ~]$ host prawo.vagla.pl
prawo.vagla.pl is an alias for 85.232.232.238.vagla.pl.

Informacje o witrynie www.bbn.gov.pl:

[dirdival@pld ~]$ whois 89.161.154.137
...
inetnum: 89.161.128.0 - 89.161.191.255
netname: HOMEPL
descr: home.pl webhosting farm - static allocation
country: PL
admin-c: hNA8-RIPE
tech-c: hNA8-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: HOMENET-MNT
source: RIPE # Filtered

role: home.pl Network Administrators
address: home.pl sp.j.
address: Plac Rodla 9
address: 70-419 Szczecin
address: Poland
phone: +48 801 44 55 55
phone: +48 91 432 55 55
fax-no: +48 91 432 55 99

oraz bbn.gov.pl:

inetnum: 195.205.14.0 - 195.205.14.255
netname: KANCELARIA-PREZYDENTA-RP
descr: Kancelaria Prezydenta RP
descr: ul. Wiejska 10
descr: 00-902 Warszawa
country: PL
admin-c: TPHT
tech-c: WIT4-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: TPNET
source: RIPE # Filtered

role: TP S.A. Hostmaster
address: TP S.A.
address: ul. Nowogrodzka 47A
address: 00-695 Warszawa
address: Poland
phone: +48 22 6225182
fax-no: +48 22 6225182
...
mnt-by: TPNET
abuse-mailbox: abuse@telekomunikacja.pl
source: RIPE # Filtered
person: Wydzial Infrastruktury Teleinformatycznej
address: Kancelaria Prezydenta RP
address: ul. Wiejska 10
address: 00-902 Warszawa
address: POLAND
phone: +48 22 6952001
nic-hdl: WIT4-RIPE
mnt-by: TPNET

W każdym razie

VaGla's picture

W każdym razie chodzi o to, że te MP3 leżą zarówno na serwerze Ideo sp. z o.o. (stanowiącym zaplecze witryny prezydent.pl), ale te same MP3, chociaż jednak ich kopie, leżą sobie na serwerze obsługiwanym przez home.pl (bbn.gov.pl). To są dwie różne lokalizacje plików. Kiedy BBN pisał wniosek do ZAiKS - pisał o "serwerze BBN". Pewnie dostrzeganie skrótu myślowego (że chodzi o serwer home.pl, nie zaś o "serwer BBN", a we "wniosku" ZAiKS przewidział pola wykropkowane zarówno dla serwera, jak i dla adresu strony) może być uznane za czepianie się, ale dokładając do tego fakt, że ta "licencja" w efekcie i tak nie została zawarta (BBN nie ma dokumentu licencji, a jedynie list z ZAiKS, w którym nie ma mowy ani o polach eksploatacji, ani nawet nazw utworów), to wszystko jest bardzo interesujące. Tym bardziej, że w analogicznej sytuacji, gdyby chodziło o "zwykłego człowieka", ktoś mógłby uznać, że należy przeciwko niemu uruchamiać jakiś mechanizm ścigania.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

BBN stoi na hostingu home.pl

Właśnie na odwrót ;)
www.bbn.gov.pl is an alias for regioconsulting.home.pl

BBN wykupił hosting (lub firma która wykonywała usługę dla BBN) w firmie home.pl i tam leży ich strona.
Dodatkowo dla domeny bbn.gov.pl zrobili odpowiedni wpis informujący że ma posługiwać się regioconsulting.home.pl

Mam odpowiedź z home.pl

VaGla's picture

Dziś otrzymałem odpowiedź na pytania wysłane do home.pl. Pytałem o to, czy spółka home.pl sp. j. uzyskała jakiekolwiek licencje dotyczące fonogramów, artystycznych wykonań i utworów chronionych prawem autorskim, które znajdują się w hostowanych przez siebie plikach? Wskazałem konto http://regioconsulting.home.pl/ (alternatywnie: http://www.bbn.gov.pl). Pan Marcin Walkowiak napisał mi:

Dziękujemy za kontakt z home.pl. Mając na uwadze Pańskie pytanie pragniemy poinformować, iż home.pl sp.j. nie jest stroną żadnej umowy licencyjnej dotyczącej utworów rozpowszechnianych przez abonenta usługi hostingowej, do której rekordem cname kieruje domena www.bbn.gov.pl.

Z zaciekawieniem obserwujemy Pańskie reportaże w przedstawionej sprawie i wyrażamy nadzieję, iż uda się Panu nie tylko w sposób jednoznaczny ustalić status prawny utworów oraz wykonywania praw z nimi związanych, lecz i również sprowokować konstruktywną dyskusję w temacie.
W aktualnym stanie sprawy - jako hostingodawca - pragniemy powstrzymać się z komentarzem. W razie pytań pozostajemy do Pańskiej dyspozycji.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>