Elektroniczne faktury - opinia PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przesłała do Ministerstwa Finansów opinię o projekcie rozporządzenia o fakturach w formie elektronicznej.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

W opinii można przeczytać m.in.: "zasadniczym celem wprowadzenia do prawa wspólnotowego możliwości fakturowania w formie elektronicznej było uproszczenie tego procesu, a w konsekwencji istotna redukcja kosztów administracyjnych ponoszonych w tym zakresie przez przedsiębiorców. Zdaniem PIIT, krajowe przepisy dotyczące wystawiania faktur elektronicznych powinny w maksymalnym stopniu urzeczywistniać te cele..."

Zdaniem Izby: "Z punktu widzenia obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych, zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu dla weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest niezbędne dla zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktury i integralności jej treści, powoduje przy tym dodatkowe koszty. Wystarczające w tym względzie jest zastosowanie zwykłego bezpiecznego podpisu elektronicznego"...

Treść opinii na stronie PIIT

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>