legislacja

Więzienie za spam w Ohio

Sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 25 tys dolarów (lub 2 do 8 dolarów za pojedyńczy mail) to sankcje przewidziane w nowym prawie stanowym Stanu Ohio. Dodatkowo może zostać orzeczony przepadek mienia (komputerów wykorzystywanych do przsyłania niechcianych maili), a dostawcy usług internetowych będą mogli dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych od osób zajmujących się takim "marketingiem".

VAT na Internet na tym posiedzeniu

Rzeczpospolita: "Wprowadzenie 22-proc. stawki VAT na Internet oraz inny sposób określenia miejsca opodatkowania dostawy energii elektrycznej i gazu to zasadnicze zmiany proponowane w nowelizacji ustawy o VAT. Jej pierwsze czytanie odbędzie się podczas trwającego posiedzenia Sejmu"

Chcą wspierać innowacyjność

Rzeczpospolita: "Zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój jej innowacyjności ma służyć ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej. Jej projekt rozpatrzył wczoraj Sejm w pierwszym czytaniu".

Ustawa o informatyzacji...

Wkrótce odbędzie się drugie czytanie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP zakończyła wczoraj swoją ponad roczną pracę. Posłowie wchodzący w skład komisji przyjęli ostateczną wersję ustawy, która może trafić pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu.

Prawo telekomunikacyjne nie działa

Interia: "Firmy telekomunikacyjne szukają pretekstu, by nie realizować nowych obowiązków, które narzuca im prawo - pisze "Głos Szczeciński". Od września klienci Telekomunikacji Polskiej mieli za darmo dostawać szczegółowe billingi. Od miesiąca dzwoniąc na dowolny numer jakiejkolwiek infolinii powinniśmy słyszeć w słuchawce ostrzeżenie o wysokich kosztach połączenia".

Prawo telekomunikacyjne

Rzeczpospolita: "Operatorzy telekomunikacyjni nie stosują się do przepisu prawa telekomunikacyjnego, który mówi, że dzwoniąc pod numer o podwyższonej płatności, powinniśmy za darmo dowiedzieć się, ile taka rozmowa kosztuje. To kolejny martwy obszar nowych regulacji". Z przewidzianych 38 rozporządzeń do ustawy do tej pory wydano kilka...

Granie w Grecji

Komisja Europejska ogłosiła zamir postawienia Grecji przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z wciąż obowiązującym w tym kraju zakazem używania gier komputerowych.

Rozporządzenia do telekomunikacyjnego

Rzeczpospolita: "Podpisane 1 października przez ministra infrastruktury rozporządzenie w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych to krok wstecz w porównaniu z obowiązującym do tej pory prawem".

Podpis do poprawki

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sformułowała opinię ustawie o podpisie elektronicznym, postuluje dokonanie szeregu zmian.