Telekomunikacyjne po angielsku

W serwisie Ministerstwa Infrastruktury umieszczono angielskojęzyczne tłumaczenie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

(bezpośrednio do pliku PDF)... "Article 172. 1. The use of automated calling systems for direct marketing is forbidden, unless the subscriber or end user gives prior consent to do so. 2. The provision of Paragraph 1 does not violate bans and limitations concerning the transfer of unsolicited commercial information resulting from separate acts..." To potwierdza moje przypuszczenie, że zapis tego artykułu był takim właśnie tłumaczeniem zapisu art. 13 dyrektywy 2002/58/EC: "The use of automated calling systems without human intervention (automatic calling machines), facsimile machines (fax) or electronic mail for the purposes of direct marketing may only be allowed in respect of subscribers who have given their prior consent".

No i teraz trzeba się zastanowić, co znaczy z punktu widzenia polskiego systemu prawnego ten "marketing bezpośredni", bo definicji jego nie zna polska ustawa. W uzasadnieniu stało, że wzięto pod uwagę przy towarzeniu prawa telekomunikacyjnego znane i tradycyjne instytucje polskiego prawa... A ciekaw jestem jak przetłumaczą art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (miał przecież stanowić implmentacje tego samego przepisu dyrektywy)?.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>