legislacja

Niemcy radykalizują walkę

IDG: "50 tys. euro kary zapłaci każdy, kto zostanie uznany winnym rozsyłania spamu - przewiduje projekt ustawy antyspamowej, przyjęty przez rządzącą w Niemczech koalicję socjaldemokratów i 'zielonych'".

Kolejny traktat WIPO opublikowano

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 grudnia 1996 r. został sporządzony w Genewie Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim, w następującym brzmieniu...

Ferment w informatyzacji

IDG publikuje materiał zatytułowany Informatyzacja relacyjna czy resortowa?: "PiS postuluje powołanie agencji rządowej ds. informatyzacji administracji publicznej. Agencja ta miałaby głos decyzyjny, co oznacza, że żadne ministerstwo nie mogłoby rozpocząć projektu informatycznego bez jej akceptacji. Agencja byłaby podporządkowana bezpośrednio premierowi, jej szef zaś miałby rangę sekretarza stanu w Kancelarii Premiera".

O informatyzacji

Mamy relację dotyczącą prac nad ustawą o informatyzacji (druki nr 1934 i 3456). "Podczas wczorajszego drugiego czytania ustawy o informatyzacji klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zgłosił istotną poprawkę, która może stać się bodźcem dla rynku kwalifikowanych usług certyfikacyjnych. PO chce aby podatnicy przesyłali do ZUS dokumenty z użyciem nie zwykłego, lecz bezpiecznego podpisu elektronicznego" - pisze Computerworld.

Ustawa o informatyzacji

Na porządku dziennym dzisiejszego, 96. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się poprawione sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne (druki nr 1934 i 3456) - sprawozdawca poseł Antoni Kobielusz.

Ustawa o informatyzacji

IDG: "Dopiero pod koniec stycznia 2005 r. nastąpi w Sejmie powtórzenie drugiego czytania ustawy o informatyzacji. Proces legislacyjny zatrzymały protesty Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Pierwotnie było ono zaplanowane na 14 grudnia 2004 roku i wszystko przemawiało za tym, że ustawa zostanie przyjęta niemal jednogłośnie".

O zastawie rejestrowym

Rzeczpospolita: "Sejm zajmie się wkrótce zasadniczą nowelizacją ustawy o zastawie rejestrowym, a najważniejszą nowością będzie możliwość uzyskiwania danych przez Internet. Może to być wstępem do objęcia internetowym dostępem Krajowego Rejestru Sądowego". Planuje się wykreowanie nowej instytucji: dystrybutora danych. Będzie nim mógł zostać przedsiębiorca na podstawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Na marginesie: rekordy legislacji

Na marginesie głównego nurtu tego serwisu chciałbym zasygnalizować kolejną publikację Rzeczpospolitej: "Legislacyjny bilans 2004 r. to 286 numerów Dziennika Ustaw, a w nich prawie 2900 aktów prawnych na 21 tys. stron. Czy nie przekroczono przy tym także granic zdrowego rozsądku?".

VAT - 22%

Gazeta Prawna, Będzie 22 procent na dostęp do internetu: "Posłowie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęli rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący m.in. opodatkowanie usług dostępu do internetu 22-proc. stawką, bez żadnych wyłączeń podmiotowych".

VAT - wykreślenie

Rzeczpospolita: "Posłowie sejmowej podkomisji zajmującej się zmianami w ustawie o VAT wykreślili wczoraj z projektu jej nowelizacji zwolnienie od podatku dla usług dostępu do Internetu świadczonych na rzecz szkół i placówek oświatowych. Tym samym właściwa staje się dla nich stawka 22 proc., tak jak dla innych użytkowników".