Kolejny traktat WIPO opublikowano

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 grudnia 1996 r. został sporządzony w Genewie Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim, w następującym brzmieniu...

W Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 3, poz. 12 opublikowano Traktat WIPO o prawie autorskim. Na pozycji następnej (13) opublikowano oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z jego artykułem 21 ustęp (ii), wszedł on w życie dnia 23 marca 2004 r).

Warto przypomnieć, że znacznie wcześniej ratyfikowano również inny z traktatów: Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. Ustawa o ratyfikacji opublikowana została w Dz. U. Nr 50, poz. 422 z 2003 roku. Prezydent podał go do publicznej wiadomości w Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375, a stosowne oświadczenie rządowe opublikowano na pozycji kolejnej (376) (w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z jego artykułem 30 ustęp (ii), wszedł on w życie dnia 21 października 2003 r.)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>