O informatyzacji

Mamy relację dotyczącą prac nad ustawą o informatyzacji (druki nr 1934 i 3456). "Podczas wczorajszego drugiego czytania ustawy o informatyzacji klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zgłosił istotną poprawkę, która może stać się bodźcem dla rynku kwalifikowanych usług certyfikacyjnych. PO chce aby podatnicy przesyłali do ZUS dokumenty z użyciem nie zwykłego, lecz bezpiecznego podpisu elektronicznego" - pisze Computerworld.

Wczoraj odbyło się sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne oraz posiedzenie komisji nadzwyczajnej dotyczące prac nad tą ustawą. Teraz zapowiadane jest trzecie czytanie. Są wątpliości związane z poprawkami dotyczącymi podpisu elektronicznego. Z jednej strony chodzi o to, by wreszcie podpis elektroniczny mógł zadziałać, z drugiej - obowiązek stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego będzie wiązał się z uzyskaniem stosownych certyfikatów. A za tym idą pieniądze, które trzeba będzie zapłacić wystawcom certyfikatów.

Cytowane uzasadnienie poprawki zawiera następującą tezę: "brak jest uzasadnienia, aby ZUS narzucał płatnikom z usług jakiego centrum certyfikacji mają korzystać. Niecelowe jest także utrzymywanie zasady, że ZUS pokrywa koszty certyfikatów użytkowanych przez płatników. Rezygnacja z tej zasady pozwoli na oszczędności w wydatkach publicznych w wysokości co najmniej 8 mln zł rocznie". Te pieniądze zatem będą musiały być wydane przez tych wszystkich, którzy mają obowiązek na podstawie odrębnych przepisów kontaktować się z Zakładem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>