Powszechna dostępność prawa

Rzeczpospolita publikuje artykuł "Ustawy dostępne w komputerze": "Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do marszałka Sejmu, aby rozważył możliwość zmiany ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Prof. Andrzej Zoll proponuje, aby dodać przepis, który umożliwiałby organowi ustawodawczemu publikację aktów prawnych także w formie elektronicznej". I o to chodzi! Niestety jest też zagrożenie.

Oto w tekście mowa jest o tym, iż mógłby temu służyć "program komputerowy kompleksowo opracowany przez Kancelarię Sejmu we współpracy z Kancelarią Senatu, Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnymi ministerstwami". Zaczynam się zastanawiać nad ograniczeniami. Sprawa Płatnika i ZUS nadal trwa, a materia publikowania prawa jest jeszcze bardziej delikatna niż raportowanie o składkach...

Należy "wystawić" dokumenty w formacie XML, a rynek sam zatroszczy się o oprogramowanie do prezentowania i wyszukiwania informacji pobieranych z Sieci. Pojawią się również bezpłatne programy. XML musiałby być uzupełnieniem podstawowej aplikacji - serwisu dostępnego przez www! Byłby charakter promulgacyjny. Zgłaszam się na ochotnika do prac nad takim serwisem!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>