Produkcja narzędzi p2p

Przedstawiono właśnie projekt nowej regulacji, na mocy której nielegalne będzie w USA (o ile przeforsują to) produkowanie i udostępnianie oprogramowania do wymiany plików. Zdaniem potężnych senatorów twórcy takiego oprogramowania pośrednio "namawiają" dzieci do kradzieży chronionych utworów... Zapominają o utworach, których autorzy zgodzili się na ich wymianę w takich sieciach np. na zasadzie wolnej licencji...

Chciałbym powtórzyć tezy, jakie zawarłem w swoich uwagach do Raportu Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych dotyczącego przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce (posiłkując się nieco Wikipedią, ale z podaniem źródła ;): P2P (Peer to Peer) to ogół technik łączących bezpośrednio użytkowników Internetu, przy ograniczeniu roli centralnych serwerów. (...) Technologia peer-to-peer, pozwalająca na bezpośrednią współpracę komputerów (na przykład w celu wymiany plików) nie jest nowa. Wiele lat temu budowano sieci P2P, które umożliwiały komunikację komputerów PC między sobą, a nie tylko z serwerem.

Idąc tropem myślenia, leżącym (jak mi się wydaje) u podstaw propozycji - należałoby zdelegalizować produkcje magnetowidów pozwalających na nagrywanie programów telewizyjnych, a znane są orzeczenia sądów amerykańskich tego tematu dotyczące (w 1984 roku, sąd uznał, że firma Sony Corp. nie była odpowiedzialna za naruszenie prawa autorskiego przez umożliwienie kopiowania kaset video w domu: Sony v. Universal: US Supreme Court Betamax Decision, Jan 1984)...

[Yahoo!][Slashdot]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>