Neutralność technologiczna

Senat wprowadził do Ustawy o pomocy społecznej (Uchwała Senatu wprowadzająca zmiany do artykułu 23) poprawki gwarantujące neutralność technologiczną państwa zgodnie z wnioskiem Internet Society Poland skierowanym do senatora Marka Balickiego, który wniósł projekt odpowiedniej poprawki. Jak na razie 2:0 (wcześniej podobne regulacje udało się wprowadzić w Senacie, w projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej). W Sejmie trwają obecnie prace nad ustawą o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne... [7thGuard][Zobacz również felieton: Neutralność technologiczna państwa]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>