wybory

Źródła oprogramowania wyborczego

Producenci elektronicznych maszyn do głosowania w wyborach powinni ujawnić organom nadzorującym wybory kody źródłowe oprogramowania.

Polityczny spam

Z jednej z warszawskich kawiarenek internetowych nieznana osoba wysłała spam wyborczy - zachętę do głosowania w wyborach Parlamentu Europejskiego na kandydata Ligi Polskich Rodzin, Wojciecha Wierzejskiego. Jak stwierdził jeden z administratorów sieci nadrzędnej - wysłano na pewno ponad 2300 sztuk spamu.

Kampania wyborcza: istnieją zasady!

Gazeta Wyborcza publikuje artykuł "Marszałek z LPR kontra geje i lesbijki": "Złożoną z 24 nazwisk "listę gejów i lesbijek atakujących Marszałka" można było wczoraj znaleźć na stronie internetowej Wojciecha Wierzejskiego, polityka LPR zasiadającego w zarządzie sejmiku województwa, kandydata Ligi do Europarlamentu".

Okręg przeciwko stanowi

W dniu 30 kwietania Sekretarz Stanu Kalifornia Kevin Shelley zakazał używania w czterech okręgach maszyn do głosowania Diebold Election Systems. Władze okręgu Riverside County, który jakis czas temu tę technologię wyborczą zaimplementował u siebie postanowiły wejść na drogę sądową, twierdząc, że zakaz taki był wydany nie ze względu na istotna porterzbę, a z przyczyn politycznych, oraz że decyzja nie pozwala anonimowo oddawać głosu niepełnosprawnym.

Wybory elektroniczne - przeproszenie

Bob Urosevichadmitted, prezes firmy Diebold Election Services Inc. odpowiedzialnej za dostarczenie wyposażenia "umożliwiającego" "przeprowadzenie" elektronicznych wyborów przeprosił w swoim oświadczeniu za wszelkie zamieszanie wynikające z dysfunkcyjności dostarczego sprzętu podczas marcowych wyborów w Kaliforni.

Apelacyjny odrzuca wniosek Komitetu

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2004 Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę z wniosku Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o rzeczniku praw pacjenta i postanowił oddalić zażalenie wnioskodawcy. Dodatkowo Sąd Apelacyjny postanowił zasądzić od Komitetu na rzecz Łukasza Kozickiego kwotę 180 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Notoryczny spamer: dziś posiedzenie

Na dziś, na godzinę 14 został wyznaczony termin posiedzenia sądu w związku z wniosekiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

Sąd odrzucił wniosek Komitetu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sąd Okręgowy W-wy I Wydz. Cywilny, Al. Solidarności 127 wydał postanowienie, na mocy którego m.in. odrzucił wniosek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

Kroki prawne za felieton?

Jak donosi serwis Dziennik Internautów: "wczoraj, 26 stycznia 2004r., Łukasz Kozicki, autor największego polskiego serwisu poświęconego walce z niechcianymi przesyłkami pocztowymi otrzymał pismo z Sądu Okręgowego w Warszawie. Z dosyć mglistej treści pozwu wynika, że rzecznik SPPNN, Adam Sandauer, podjął działania prawne przeciwko Łukaszowi Kozickiemu"

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający: Krajowe Biuro Wyborcze. Przedmiot: Opracowanie, wykonanie, wdrożenie i nadzór autorski systemu informatycznego Platforma Wyborcza. Wartość zamówienia: 577 653 EURO, słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy zł (zwracam uwagę na brak tożsamości jednostek monetarnych...). Nazwa wygrywającego: PIXEL Technology s.c. Cena wybranej oferty: 3 324 500 zł. Data publikacji: 2004-01-16...