Konsultacje w sprawie wdrożenia w Polsce eIDAS

Do 6 kwietnia trwają konsultacje przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw.

Zadaniem projektowanej ustawy jest przystosowanie polskiego prawa do nowej sytuacji prawnej, która powstanie wraz z początkiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (eIDAS).

Rozporządzenie eIDAS weszło w życie (entry into force) po 20 dniach od publikacji i będzie stosowane bezpośrednio w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich od 1 lipca 2016 (date of application).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ariadna, czyli po czym do eIDAS?

Do implementacji tej arcyważnej cyberdyrektywy (niektórzy twierdzą nawet, że to ona zamyka okres naszego przystępowania do Matki Unii) potrzebna jest infrastruktura informatyczna w postaci krajowego węzła (chodzi o zasób, a nie o coś jednostkowego) eIDAS.

W pierwszym konkursie POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) pojawił się projekt Ariadna, który miał tę infrastrukturę implementować (wg. danych opublikowanych w serwisie POPC):

  • Ariadna - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eAIDAS;
  • Numer projektu - POPC.02.01.00-00-0004/15;
  • Wnioskodawca - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
  • Typ projektu - Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych;
  • Szacowany koszt kwalifikowany - 35 188 700,00 zł.

Wniosek przeszedł ocenę formalną, ale musieć padł w ocenie merytorycznej (Ariadny nie ma w wykazie wniosków rekomendowanych do dofinansowania dostępnego w serwisie POPC).

Wielce zatem interesujące jest zatem w jakim trybie i w jakim zakresie będziemy tę rzeczoną cyberdyrektywę wdrażać? W dopiero-co zakończonym naborze drugiego konkursu POPC jakoś Ariadny (infrastruktury eIDAS) nie widzę.

eIDAS ciąg dalszy...

Kiedy pisałem komentarz powyżej ani podejrzewałem, że polski węzeł eIDAS zyskał być może drugą szansę. Okazuje się bowiem, że za budowę naszego suwerennego :D węzła eIDAS wziął się Instytut Maszyn Matematycznych.

Węzeł ma powstać w 4 lata od 15.01.2016 za pieniądze funduszu Connecting Europe Facilities (CEF) w kwocie 200 tys. Euro (CEF finansuje rozwój infrastruktury transeuropejskiej w obszarach transportu, energetyki oraz telekomunikacji i informatyki). Po etapie laboratoryjnym w okresie sierpień-wrzesień węzeł ma się przepoczwarzyć w instalację produkcyjną. W tym okresie planuje się też przyłączenie pierwszych dostawców usług oraz dostawców tożsamości.

Przez dwa kolejne lata będzie nabierał mocy i będzie się dalej integrował z dostawcami usług i tożsamości i nabierał produkcyjnej krzepy.

/źródło: serwis informacyjny Instytutu Maszyn matematycznych/

P.S. 24.05.2015 intryguje mnie jak te prace mają się do "Macierzy kompetencji eIDAS" czyli proponowanego podziału zadań dla wdrażania rozporządzenia eIDAS (dostępność operacyjna, umocowanie prawne, nadzór eksploatacyjny, integracja z e-usługami publicznymi - w tym eAdministracji). Stosowna rekomendacja w tej kwestii zespołu ds. metod uwierzytelniania (ZMU) powołanego Decyzją Nr 2/2015 Przewodniczącego KRMC została oznaczona datą 24.05.2015.

Źródło

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>