wybory

Cisza! Internet nie śpi

Z niepokojem oczekuję pierwszego orzeczenia sądu, wydanego w uproszczonym trybie przedwyborczym, które będzie przewidywało konfiskatę materiałów opublikowanych w Sieci. Moje wątpliwości dotyczą również możliwości zasądzenia stosownych kwot na cele charytatywne, nakazania sprostowania czy przeproszenia pomówionego...

Trudny wybór elektroniczny

Organy władzy publicznej przygotowujące wybory elektroniczne sporo będą się musiały namęczyć, by przełamać społeczną nieufność do nowoczesnych mediów. Ostatnie doniesienia dobitnie wskazują skąd ta nieufność się bierze...

Kryptografia w służbie wyborów

No właśnie. Dwie zadrukowane folie wykorzystujące kryptografię wizualną. Wchodzi się do lokalu wyborczego - oddaje sie głos - jedna folia zostaje w naszej kieszeni (jako ew. dowód), druga zaś zostaje w lokalu. Tylko mając obie można dowiedzieć się kto i jak głosował. Czy to przyszłość wyborów elektronicznych?

Dokładność co do Pixela

Łódzka firma Pixel przyznała się do błędu w swoim oprogramowaniu, który mógł wpłynąć na kłopoty w obliczaniu wyników w wyborach samorządowych. Dyrektor Pixel Technology S.C. Tomasz Szeler napisał w oświadczeniu: "wadliwa architektura części stworzonego przez jego firmę oprogramowania spowolniła przesyłanie danych wyborczych do centralnej bazy danych Krajowego Biura Wyborczego".

Niektórzy Filipińczycy mogą głosować

»

Filipińczycy mieszkający za granicą, którzy będą chcieli wziąć udział w zbliżających się wyborach - będą mogli wykorzystać do tego internet.

Cisza przedwyborcza również w Sieci

W najbliższą niedziele odbędą się wybory przedstawicieli do Parlamentu i do Senatu RP - należy pamiętać, iż cisza przedwyborcza obowiązuje również w Sieci.

Internet a wybory

Trzy główne brytyjskie partie polityczne zadeklarowały walkę z pedofilią w Sieci jeśli wygrają wybory w czerwcu.

Cisza przedwyborcza

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz stwierdził że cisza wyborcza obejmuje także Internet. Zdaniem szefa PKW, istniejące już strony internetowe kandydatów na prezydenta mogą zostać w Sieci - niedopuszczalne jest natomiast tworzenie nowych stron. Czy jest to pogląd uzasadniony biorąc pod uwagę brzmienie przepisów ordynacji wyborczej?

Internet i kampania wyborcza

Sztab wyborczy Mariana Krzaklewskiego oświadcza, że list reklamowy wysyłany do użytkowników Internetu jest autorstwa osoby podszywającej się pod kandydata na prezydenta...

Twój wybór z internetowej perspektywy

Zbliżają się wybory prezydenckie. Już ósmego października obywatele polscy będą mieli szansę wyboru najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej. Zacząłem zastanawiać się czy istnieje jakiś związek pomiędzy wyborami, a faktem powstawania społeczeństwa informacyjnego oraz z dynamicznym rozwojem Internetu w Polsce.