ue

Patenty na soft

7thGuard: "Okazuje się, że głosowania w parlamencie holenderskim i niemieckim sprzeciwiające się wprowadzeniu patentów na oprogramowanie, jak również majowe rozstrzygnięcie Rady Unii Europejskiej w tej sprawie, przestały mieć decydujące znaczenie. O wszystkim zadecyduje Polska".

Zgłoszenie na stronie

Rzeczpospolita: "Zagraniczny przedsiębiorca świadczący na terenie Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym VAT może zgłosić swą działalność na stronach internetowych urzędu skarbowego".

Patenty na oprogramowanie

Zakończyło się właśnie posiedzenie prezydium Parlamentu Europejskiego. Zdecydowano, iż w dniu 16 listopada odbędzie się parlamentarna debata poświęcona problematyce patentowalności tak zwanych wynalazków realizowanych przy pomocy komputera.

Patenty: I co dalej?

7thGuard: "24 listopada odbędzie się ostateczne posiedzenie w sprawie nowego prawa patentowego, podczas którego nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian do przedłożonego do przegłosowania tekstu nowego prawa, gdyż stawiałoby to pod znakiem zapytania legalność całej procedury legislacyjnej".

Nie patentom software'owym

"Pod wpływem systemu patentowego i lobbistów wielkiego przemysłu, Unia Europejska jest o krok od zrobienia wielkiego błędu: wprowadzenia prawa, które zalegalizuje patenty software'owe". Tymi słowami zaczyna się witryna dedykowana kampanii przeprowadzanej pod hasłem NoSoftwarePatents.com.

Granie w Grecji

Komisja Europejska ogłosiła zamir postawienia Grecji przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z wciąż obowiązującym w tym kraju zakazem używania gier komputerowych.

Jeszcze o VAT

Rzeczpospolita: "Nowa Komisja Europejska, która zacznie pracę 1 listopada, zajmie się m.in. opodatkowaniem w Polsce dostępu do Internetu.

VAT - czas na tłumaczenia

Do Brukseli wpłynął list, w którym Polska tłumaczy się ze stosowania zerowej stawki VAT na usługi dostępu do internetu - podały wczoraj źródła zbliżone do Komisji Europejskiej. List z Warszawy jest odpowiedzią na wszczęte w lipcu postępowanie dyscyplinujące przeciwko Polsce. Podobno Polska przyznaje się do łamania unijnego prawa.

Przesłuchania Komisarz Reding

29 września 2004 r., na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych odbyło się przesłuchanie Pani Viviane Reding, desygnowanej na Komisarza ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.