ue

Komisja Europejska, konkurencja i hitech

Serwis News.com przygotował zestawienie newsów związanych z Europejskimi perturbacjami gigantów technologiczno-komputerowych takich jak Microsoft czy Intel. Przed Komisją Europejską toczy się kilka postępowań związanych z prawem uczciwej konkurencji...

Patenty - otwórzmy dyskusję

Na stronach FFII znalazł się list do czołowych polityków europejskich w sprawie otwarcia na nowo dyskusji dotyczącej patentów na "wynalazki" programistyczne. W dniu 18 maja projekt dyrektywy patentowej uzyskał poparcie polityczne Rady Ministrów.

Jeszcze telekomunikacyjne

Posłowie źle zinterpretowali prawo UE, przez co użytkownicy internetu mogą stracić dostęp do bezpłatnej poczty elektronicznej. Aby założyć konto, będą musieli jechać z dowodem na przykład do siedziby portalu. W czym problem? W myśl unijnej dyrektywy, usługa poczty elektronicznej traktowana jest jako usługa telekomunikacyjna.

Inwestycja UE w "bezpieczny" system

Unia Europejska zainwestuje 11 mln euro na stworzenie opartego na "kwantowej kryptografii" systemu przesyłania danych, który ma być absolutnie odporny na wszelkie próby złamania zabezpieczeń czy przechwycenia transmisji. Zawsze obawiam się słysząc o "absolutnie bezpiecznym systemie informatycznym". System znany jest pod roboczą nazwą SECOQC.

Patenty w Sejmie

W Sejmie zakończyła się właśnie konferencja poświęcona problematyce patentowania oprogramowania oraz algorytmów. Była to pierwsza konferencja po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w trakcie której zastanawiano się w jaki sposób wpłynąć na struktury europejskie, nie zaś w jaki sposób implementować europejskie prawo.

U nas też nowelizacja

W dniu 1 maja 2004 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego a także nowelizacja kodeksu wykroczeń. Nowelizacja dostsowuje polskie przepisy m.in. do postanowień Konwencji Rady Europy dotyczącej zwalczania cyberprzestępczości (Convention on Cybercrime). Tylko czy to się udało?

Sprzeciw wobec patentów

Dyrektywa dotycząca patentów na oprogramowanie będzie dyskutowana na branżowej Radzie Ministrów 17, 18 maja 2004 roku (PDF, strona 10, 11 punkt 8). Jest to pierwsza Rada Ministrów, w której Polska będzie uczestniczyła jako członek UE. Potem dyrektywa zostanie ponownie odesłana do Parlamentu Europejskiego.

Zamieszanie związane z Gmail

Po obu stronach oceanu (w Europie i USA) stowarzyszenia działające na rzecz ochrony praw obywatela i człowieka argumentują, że nowa usługa pocztowa Google narusza prawo do prywatności. Zdaniem stowarzyszeń i grup konsumentów narusza również zapisy prawa Unii Europejskiej.

Na marginesie wejścia do UE

Rzeczpospolita bije na alarm, ze względu na jakość tłumaczenia unijnych aktów prawnych na język polski: "Wiadomo, że od 1 maja w Polsce będzie obowiązywało prawo Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność bezpośredniego stosowania go przez nasze sądy. Przygotowaniem tłumaczeń zajął się Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej (www.ukie.gov.pl), UKIE weryfikuje tłumaczenia i przekazuje je do Brukseli, gdzie podlegają finalizacji przez służbę prawną Rady Komisji Europejskiej, po czym znajdują się w ogólnounijnej bazie tekstów eur-lex na stosownej stronie"