ue

Narodowi eksperci w UE

Trwa nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych, w szczególności organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds Społeczeństwa informacyjnego (anons - DOC). Zgłoszenia kandydatur można składać do 20 lipca. Szczegółowe wymogi, które powinni spełnić kandydaci, dotyczące doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych, określone są w opisach stanowisk.

Patenty: głos Holandii

W dniu 1 lipca parlament holenderski nakazał ministrowi gospodarki Janowi Brinkhorstowi wycofanie głosu poparcia dla projektu Rady Ministrów Unii Europejskiej w sprawie patentów na oprogramowanie. W ten sposób głos Holandii będzie zaliczony jako wstrzymujący się.

Debata patentowa

W serwisie 'Debata' Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej "ruszyły" konsultacje społeczne dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. Forum jest miejscem wymiany poglądów i opinii wszystkich zainteresowanych kształtem prawa wspólnotowego.

Wstrzymajcie karę

Microsoft domaga się "zamrożenia" kary, nałożonej na niego przez Komisję Europejską. A stowarzyszenie jego przeciwników chce zeznawać przeciwko niemu w sądzie. Prawnicy amerykańskiego koncernu mają złożyć w piątek do unijnego Sąd Pierwszej Instancji oficjalny wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji.

Dialog patentowy

Serwis 7thGuard publikuje notatke dotyczącą przyjętego niedawno przez Radę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji stanowiska "w sprawie stanowiska Polski w sprawie nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych komputerowo": "Kontrowersyjny problem tzw. patentów na oprogramowanie podzielił zainteresowanych na trzy grupy. Dwie świadome problemu: bezkompromisowych zwolenników i przeciwników pomysłu oraz największą grupę - nieświadomych. Wszystkie głosy w dyskusji są zdecydowanym potępieniem idei lub chwaleniem rozwiązania bez refleksji nad ewentualnymi negatywnymi jej skutkami".

Harmonizacja eurocywilnego

Internet jest transgraniczny. To truizm. Polska należy do Unii. To również truizm. Wielokrotnie na tych łamach zwracałem uwagę na różnice w interpretacji podstawowych pojęć prawnych. Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu publikuje rozmowę z prof. Christianem von Barem z uniwersytetu w Osnabrück, szefem Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego.

Debata europejska

Zgodnie z zapowiedzią - na stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej uruchomiony został interaktywny serwis poświęcony debacie publicznej nad regulacjami prawnymi Unii Europejskiej: debata.ukie.gov.pl.

Forum na stronach UKIE

Co zostało już zaproponowane przy okazji omawiania polskiego stanowiska w sprawie patentów na algorytmy - ma powstać na stronach UKIE forum dyskusyjne, stanowiące jednocześnie formę swoistych konsultacji społecznych.

Rozmowa z GIODO

Rzeczpospolita: Jakie są skutki włączenia Polski do europejskiego systemu ochrony danych osobowych?