Debata europejska

Zgodnie z zapowiedzią - na stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej uruchomiony został interaktywny serwis poświęcony debacie publicznej nad regulacjami prawnymi Unii Europejskiej: debata.ukie.gov.pl.

Celem forum jest inspirowanie społecznych konsultacji nad projektami nowych aktów prawnych i kluczowych dokumentów Unii Europejskiej na każdym etapie procesu decyzyjnego. Pierwsza "konsultacja w toku" dotyczy Propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na Rynku Wewnętrznym SEC(2004)21.

Odnośnie tej internetowej debaty warto zauważyć, że serwis niestety jest tak przygotowany, iż nie wszyscy będą mogli obejrzeć jego zasoby i do nich bezpośrednio linkować. Nie służy temu zwłaszcza zastosowanie odnosników takich jak RestrictToCategory=Rynek%20wewnętrzny do wewnętrznych zasobów serwisu...

Jeśli mógłbym coś sugerować UKIE, to poprawienie serwisu i zoptymalizowanie go pod kątem Web Accessibility w duchu europejskich wytycznych eEurope 2002: Accessibility of Public Web Sites and their Content....

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>