ue

VAT na Internet: stan oskarżenia...

Polska naruszyła prawo unijne, nie wprowadzając podstawowej stawki podatku VAT na usługi dostępu do internetu dla klientów indywidualnych i instytucji edukacyjnych. Komisja Europejska zażądała wyjaśnień w tej sprawie.

Znów Komisja Europejska i Microsoft

Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie przeciw firmom Microsoft oraz Time Warner, które to firmy chcą wspólnie przejąć amerykańską firmę zajmującą się zabezpieczeniami antypirackimi ContentGuard. Komisja obawia się, że transakcja ta może sprzyjać dominacji Microsoftu na rynku Digital Right Management (DRM).

Pilny Apel do Rządów i parlamentów

FFII (Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej) przygotowała "Pilny apel do Rządów i Parlamentów narodowych" w sprawie dyrektywy dotyczącej patentów na oprogramowanie. "Rządy europejskie są w przeddzień zatwierdzenia projektu dyrektywy pozwalającej na nieograniczone udzielanie i egzekwowanie patentów na "wdrażane komputerowo" algorytmy i metody prowadzenia działalności gospodarczej. Porozumienie osiągnięte przez Radę Ministrów UE 18 maja 2004 uchyla przemyślane i rozważne decyzje Parlamentu Europejskiego i organów konsultacyjnych UE...".

Wymogi UE dla prawników

Rzeczpospolita: "Zawód prawnika został zaliczony w Unii Europejskiej do tzw. zawodów regulowanych, a to oznacza, że do jego wykonywania potrzebne są szczególne kompetencje. Zasady wykonywania zawodów prawniczych w UE regulują dwie dyrektywy: nr 77/249 mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobodnego przepływu usług, nr 98/5 w sprawie prowadzenia stałej praktyki prawniczej w innym państwie członkowskim niż to, w którym nabyto kwalifikacje".

Nanokonsultacje

W związku z niedawnym raportem brytyjskich naukowców - Komisja Europejska ogłosiła społeczne konsultacje dotyczące prawa nanotechnologii. [Commission Communication (PDF)]

Lepsze prawo wspólnotowe

Na stronie debata.ukie.gov.pl rozpoczęły się konsultacje dotyczące Inicjatywy Komisji Europejskiej skierowanej na poprawę jakości prawa wspólnotowego (Better Regulation). "Komisja Europejska poprosiła państwa członkowskie o sporządzenie listy wspólnotowych aktów prawnych, kt

O prywatności naruszanej w społeczeństwie informacyjnym

"Rząd i sektor prywatny prowadzą wręcz wyścig polegający na ustanawianiu jak najbardziej wścibskich usług czy obowiązków. Rząd często podpiera się w tej kwestii decyzjami Komisji Europejskiej, co czyni z tej instytucji głównego inspiratora zamachów na prywatność".

Patenty na soft

Na listy RWO i ISOC trafiła prośba Józefa Halbersztadta o pomoc w tłumaczeniu materiałów dotyczących projektu dyrektywy patentowej. [7thGuard]

Prawo autorskie - konsultacje europejskie

Komisja Europejska uruchomiła społeczne konsultacje Consultation on the review of EU legislation on copyright and related rights dotyczące potrzeby uproszczenia i reorganizacji obowiązujących w Unii dyrektyw dotyczacych praw autorskich i praw pokrewnych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało siedem dyrektyw, które dotyczą tego obszaru prawa... Konsultacje potrwają do 31 października...

No i się zaczyna: VAT na Internet

Rzeczpospolita: "Ledwo nasz rząd złożył w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości skargi na Brukselę, a już wiadomo, że jesienią ruszą sprawy przeciwko nam za łamanie unijnego prawa. "Rzeczpospolita" dowiedziała się, jakie są zarzuty wobec Polski.". Komisja uważa, że Polska nie ma prawa stosować preferencyjnej stawki VAT na dostęp do Internetu. Bruksela przypomina, że powinna obowiązywać stawka podstawowa, czyli w przypadku Polski 22 procent.