ue

Bezpieczniejszy Internet w Warszawie

Dziś w Warszawie miał miejsce pierwszy dzień obrad międzynarodowej konferencji odbywającej się w ramach programu "Safer Internet". Na uwagę zasługują warsztaty dotyczące prawa oraz Internetu: "Law enforcement: Protection of Internet users: sharing responsibilities and defining roles for policing the cyberworld"; Jutro następny dzień obrad.

Komisja orzekła 497 mln

Komisja Europejska orzekła, że Microsoft nadużywając dominującej pozycji na rynku systemów operacyjnych, dołączając do swojego systemu program MediaPlayer, działał na szkodę innych producentów oferujących podobne oprogramowanie. Komisja wzięła pod uwagę również, że Microsoft nie przekazywał konkurencji na rynku oprogramowania dla serwerów wymaganej dokumentacji. W efekcie Microsoft został obłożony karą grzywny w wysokości 497 mln euro. Microsoft zapowiedział odwołanie się od decyzji. Nałożona na Microsoft grzywna jest najwyższą karą, jaką władze unijne nałożyły dotąd na firmę winną praktyk monopolistycznych.

Witamy w rodzinie

No to mamy już język polski w Unii Europejskiej. Na razie ostrożnie, jedynie kilka nawigacyjnych przycisków, kilka graficznych belek z nagłówkami działów, kilka podstawowych stron, ale w Portalu Unii oficjalnie pojawiły się również zasoby w językach krajów przystępujących, w tym Polski.

Przegłosowali IP Enforcement

Parlament Europejski przyjął wczoraj propozycję dyrektywy dotyczącej ochrony własności intelektrulanej. Organizacje działające na rzecz praw człowieka i obywatela określają te propozycje mianem "niebezpiecznych", "broni nukleranej", etc.

Swoboda debaty politycznej

Na stronie Obserwatorium Wolności Mediów dostępny jest przekład roboczy Deklaracji w sprawie swobody debaty politycznej w mediach przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 12 lutego 2004 roku podczas 872. posiedzenia Zastępców Ministrów. Zwracam uwagę, że debata polityczna w mediach ma jednak pewne ramy i granice - w szczególności prawo do prywatności...

Kroki prawne za felieton?

Jak donosi serwis Dziennik Internautów: "wczoraj, 26 stycznia 2004r., Łukasz Kozicki, autor największego polskiego serwisu poświęconego walce z niechcianymi przesyłkami pocztowymi otrzymał pismo z Sądu Okręgowego w Warszawie. Z dosyć mglistej treści pozwu wynika, że rzecznik SPPNN, Adam Sandauer, podjął działania prawne przeciwko Łukaszowi Kozickiemu"

Spam referendalny na komórki

Informowałem państwa już na łamach serwisu, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie spamu referendalnego.

"Legalne" SMSy

Jak mi tu czytelnicy donoszą: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją GI-DEC-DS-241/03/741 stwierdził legalność rozsyłania przez Rząd SMS-ów referendalnych...

Hazard.. czy można promować?

Decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości państwa członkowskie UE nie mogą zabronić na swoim terytorium promowania gier losowych, zakładów sportowych ani innych form hazardu o ile należące do nich państwowe firmy nadal prowadzić będą promocję swoich produktów tego rodzaju i czerpać z nich zyski.

O Cyberprzestępczości

Rzeczpospolita, "Buszujący w sieci", Andrzej Adamski: "Użycie komputera na terytorium jednego państwa może naruszać zakaz karny obowiązujący w innym państwie. Sprawca nie zostanie jednak pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli system prawny kraju, w którym działa, nie przewiduje karalności hakingu, rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych nadużyć informatycznych".