O Cyberprzestępczości

Rzeczpospolita, "Buszujący w sieci", Andrzej Adamski: "Użycie komputera na terytorium jednego państwa może naruszać zakaz karny obowiązujący w innym państwie. Sprawca nie zostanie jednak pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli system prawny kraju, w którym działa, nie przewiduje karalności hakingu, rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych nadużyć informatycznych".

Według autora nowelizacja zawiera wiele usterek, które powodują że treść ustawy będzie można w wielu miejscach dość swobodnie interpretować.

Warto polecić artykuł, chociażby ze względu na osobę autora: Andrzej Adamski jest dr hab., prof. nadzwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownikiem Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, był członkiem Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Cyberprzestępczości w latach 2000 - 2001.

Prof. Adamski uważa, że nowelizacja nie spełnia wszystkich zaleceń podpisanej przez Polskę konwencji o cyberprzestępczości, nie reguluje poprawnie problemu pornografii dziecięcej, zakładania podsłuchów komputerowych a przede wszystkim nie kryminalizuje włamania do systemu jako takiego, jeśli nie będzie ono połączone np. ze skasowaniem danych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>