ue

Dostępność - konsultacje UE

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska uruchomiła publiczne konsultacje dotyczące problemu dostępności obsługi komputerów, telefonów komórkowych oraz zawartości stron internetowych. Chodzi o to, by jak największa liczba osób mogła z nich korzystać.

Patenty, patenty...

IDG: "Już wkrótce okaże się czy Parlament Europejski podzieli zdanie Jerzego Buzka i sześćdziesięciu innych europarlamentarzystów z 13 krajów, którzy złożyli wniosek o wszczęcie od początku procesu legislacyjnego tzw. dyrektywy patentowej. Sygnatariusze wniosku powołują się na przepis, który dopuszcza takie rozwi

O zastawie rejestrowym

Rzeczpospolita: "Sejm zajmie się wkrótce zasadniczą nowelizacją ustawy o zastawie rejestrowym, a najważniejszą nowością będzie możliwość uzyskiwania danych przez Internet. Może to być wstępem do objęcia internetowym dostępem Krajowego Rejestru Sądowego". Planuje się wykreowanie nowej instytucji: dystrybutora danych. Będzie nim mógł zostać przedsiębiorca na podstawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

thankpoland.info

Rzeczpospolita: "Ponad 24 tysiące podpisów oraz komentarzy internautów z wielu krajów zebrano dotychczas na internetowej witrynie "Thank you, Poland", która popiera stanowisko naszego kraju w sprawie unijnej dyrektywy o patentach informatycznych".

Spam a Unia - implementacja nieskuteczna

Gazeta Prawna: "W Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa dotycząca ochrony prywatności w komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie, w tym również Polska, będą musiały wdrożyć do swojego prawa regulacje prawne związane z wysyłaniem spamu, czyli masowej korespondencji, najczęściej o charakterze reklamowym, kierowanej do skrzynek elektronicznych".

Media Player i UE

IDG: "Unia Europejska nie zawiesi sankcji wobec Microsoftu do czasu rozpatrzenia złożonej przez firmy apelacji - tak orzekł w środę rano sąd pierwszej instancji. Koncern będzie musiał więc wprowadzić do sprzedaży system Windows w wersji pozbawionej odtwarzacza plików multimedialnych".

W sprawie dyrektywy patentowej

"Polska wnosi natomiast o wycofanie punktu dotyczącego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera z listy A porządku obrad dzisiejszej Rady".

Patenty nie w tym roku!

Podczas odbywającej się właśnie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa skreślono projekt dyrektywy COM 2002/0047 (COD) z listy A., w efekcie dyrektywa dot. patentów na oprogramowanie została wycofana z porządku obrad Rady. Stało się tak na prośbę Polski.

Dziś Rada i patenty

FFII publikuje dziś list do Ministra Rolnictwa w sprawie dyrektywa dot. patentów na oprogramowanie. Ten temat znalazł się w agendzie obrad europejskiej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa jako punkt A:

Komentarze po Radzie

Dostępne są pierwsze komentarze na gorąco dotyczace wycofania z porządku obrad Rady dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania.