Komentarze po Radzie

Dostępne są pierwsze komentarze na gorąco dotyczace wycofania z porządku obrad Rady dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania.

7thGuard: "Opóźnienie to jest bardzo ważne, gdyż pozostawia czas na rozpatrzenie przez Parlament Europejski zainicjowanego przez Jerzego Buzka i Adama Gierka wniosku 65 posłów europejskich o rozpoczęcie prac nad tą dyrektywą od początku".

Gazeta Wyborcza: "Jeśli poprawki uda się przeprowadzić w Parlamencie, to dyrektywa zostanie najpewniej przyjęta po wakacjach 2005 r. Jeśli nie, to zapewne zostanie i tak przyjęta, ale o pół roku później, z tradycyjnym, dwuletnim okresem przejściowym na wprowadzenie jej do prawa polskiego".

Komentując ten ostatni materiał: kolejna Rada, na której możnaby debatować nad projektem odbędzie się w marcu przyszłego roku. W Parlamencie Europejskim podjęte zostały prace nad uruchomieniem ponownego pierwszego czytania dyrektywy. Takie działanie nie ma (co prawda) precedensu, jednak istnieje formalna droga by to zrobić. Jeśli się uda pozostanie pytanie o to, nad jakim tekstem debatować będą posłowie: czy Komisja zaproponuje Parlamentowi coś nowego, czy też dyskusja będzie dotyczyła projektu przedstawionego Parlamentowi wcześniej. Tak więc wiele zależy od Parlamentu. Nie jest też tak, że chodzi o odrzucenie projektu dyrektywy. Chodzi o to, by przyjąć dyrektywę w takim kształcie, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż oprogramowania, algorytmów, metod biznesowych, etc. patentować nie można. Projekt, który został "wypracowany" jako "porozumienie polityczne", a który stanął na porządku obrad dzisiejszej Rady, a następnie został z agendy usunięty - pozwalał na patentowanie oprogramowania.

Są też pierwsze komentarze międzynarodowe: The Register: Poland halts software patent directive, Reuters: Poland Delays Decision on EU Software Patent Rules, The Inquirer: EU software patent directive stalled, ZDnet: Poles push patents off EU agenda, Techworld: Poles delay EU patent approval, eWeek: EU Council Delays Vote on Patent Proposal, Slashdot: Poland Blocks Software Patents in the EU, Groklaw: Poland Comes Through! - Software Patents Off the Agenda This Year.

Tym razem się udało. Pliki audio z nagraniami z początku dzisiejszej rady dostępne są na stronach FFII. Minister Marciński, przybybwając na posiedzenie Rady dosłownie w ostatniej chwili powiedział: "Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Wysoka Rado. Polska zdecydowanie opowiada się za jednoznacznym ujęciem w prawie wspólnoty europejskiej zagadnień związanych ze zdolnością patentową wynalazków realizowanych przy pomocy komputera zapewniającą jednocześnie wyłączenie oprogramowania komputerowego z możliwości patentowania (...) Polska mając na względzie konieczność dalszych prac nad projektem dyrektywy w celu wzmocnienia pewności prawnej (...) przedsiębiorstw w obszarze badań, rozwoju nie wycofuje swego poparcia dla wspólnego stanowiska prowadzącego do drugiego czytania. Polska wnosi natomiast o wycofanie punktu dotyczącego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera z listy A porządku obrad dzisiejszej Rady".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>