Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

autor:

Xawery Konarski

wydawca:

Difin

ISBN:

83-7251-394-5

od wydawcy:

Książka stanowi omówienie - w formie komentarza - Ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną. Istotnie: określone w tej ustawie zasady znajdują zastosowanie do niemal wszystkich form aktywności gospodarczej realizowanych on-line, tzn. w drodze transmisji danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych. Znaczenie ustawy przejawia się również w zdefiniowaniu szeregu terminów właściwych dla komunikowania się w społeczeństwie informacyjnym.

kilka słów od siebie:

Dobrze się stało, że taki komentarz powstał. Myślę, że Xawery Konarski pokazał kilka płaszczyzn, na których warto nadal wymieniać się argumentacją i doświadczeniem. Trochę mało na temat spamu (i nieco odmiennie niż ja to widzę), jednak książkę powyższą mieć powinien każdy, kto interesuje się prawnymi aspektami działania Internetu. Chociażby po to, by zapoznać się z argumentami w toczącej się, dość trudnej dyskusji, dotyczącej wciąż nowej i niepoznanej do końca dziedziny... W której różni autorzy mogą mieć różne zdania, bo praktyki sądowej wciąż brak...

Będzie do czego zgłaszać zdanie odrębne. Będzie również co cytować w sposób aprobujący

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>