Przesłuchania Komisarz Reding

29 września 2004 r., na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych odbyło się przesłuchanie Pani Viviane Reding, desygnowanej na Komisarza ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Na pytanie dotyczące stosowania wolnego oprogramowania (open source) w administracji publicznej Viviane Reding odpowiedziała, iż należy brać pod uwagę nie tylko opinie przemysłowców, ale również użytkowników technologii informacyjnych.

W listopadzie podległy jej Dyrektoriat Generalny zorganizuje konferencje badającą zapotrzebowanie na rozwiązania open source. Będzie ona poświęcona wymianie doświadczeń z użytkownikami oraz dyskusji z Parlamentem Europejskim.

[Lewica.pl][Free and open source software activities in European Information Society initiatives]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>