Nie patentom software'owym

"Pod wpływem systemu patentowego i lobbistów wielkiego przemysłu, Unia Europejska jest o krok od zrobienia wielkiego błędu: wprowadzenia prawa, które zalegalizuje patenty software'owe". Tymi słowami zaczyna się witryna dedykowana kampanii przeprowadzanej pod hasłem NoSoftwarePatents.com.

Witryna dostępna jest w dwunastu językach (w tym w języku polskim). Swoją kampanię prowadzi organizacja FFII (sporo informacji zgromadzono również na polskich stronach tej organizacji).

Z patentami na oprogramowanie nie zgadza się również Internet Society Poland (dostępny jest w Sieci artykuł trzech autorów, w tym mojej skromnej osoby: "Czy patentować oprogramowanie? Najgorętsza dyskusja Europy").

Swój sprzeciw wobec patentów wyraziło również Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania. Warto od razu zauważyć, że na tym etapie nie chodzi o to, by dyrektywy poświęconej patentom nie było wogóle, a o to, by dyrektywa, która w UE będzie w tym obszarze obowiązywać, wykluczyła możliwość wprowadzenia praw wyłącznych takich jak patenty na rozwiązania programistyczne, metody biznesowe i podobne "wynalazki"...

[Zobacz również felieton: Patenty na logikę]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>