Międzynarodowa ekspertyza białoruskiego projektu

W duchu wcześniejszych notatek na temat "międzynarodowych" konsultacji społecznych warto odnotować białoruskie prace nad ustawą dotyczącą obiegu informacji i informatyzacji. Pisałem o tym już wcześniej, w tekście Zręby informatyzacji Białorusi - projekt ustawy (znacznie wcześniej zaś odnotowałem pewien etap prac w tekście: Białoruś: prace nad liberalizacją ICT). Odbyło się już pierwsze czytanie w jednej z komisji tamtejszego Parlamentu. Ciekawe jest jednak to, że wcześniej projekt ustawy został poddany międzynarodowym konsultacjom, które zorganizowała fundacja Foundation for Legal Technologies Development.

O sprawie pisze (tradycyjnie już) Mikhail Doroshevich w swoim serwisie E-Belarus.ORG: International Expertise Of The Belarusian Draft Law On Information, Informatization And Information Protection.

Pierwsze czytanie ustawy w parlamentarnej komisji przemysłu, transportu i komunikacji odbyło się 31 lipca 2007 roku. Uczestniczyli w niej również zaproszeni eksperci, w tym przedstawiciel Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Białoruskiej Akademii Nauk, etc. Zapowiadane jest już drugie czytanie ustawy, jednak możliwe, że ustawa zostanie przez Parlament odrzucona, a to ze względu na krytykę, z jaką spotkała się w trakcie konsultacji.

Od kwietnia do lipca 2007 roku fundacja pod nazwą Foundation for Legal Technologies Development przeprowadziła międzynarodowe konsultacje. Pisałem o nich w jednym z podlinkowanych wyżej tekstów. W trakcie konsultacji podniesiono m.in., że ustawa powinna bardziej precyzyjnie wskazywać cele, które należy taką ustawą osiągnąć, że ustawa stara się objąć swym zasięgiem zbyt szeroki zakres aktywności społecznej (to również jedna z moich tez), że - z racji tak szerokiego zasięgu - ustawa nie reguluje w istocie niczego (skoro wszystko, to znaczy nic). Podniesiono również, że projekt nie przewiduje jasnych reguł gry rynkowej, nie daje administracji publicznej procedur działania, że przez to istnieje duże ryzyko nadużyć prawa. Podniesiono również, że definicje zawarte w projekcie mogą wprowadzać obywateli w błąd, że prawodawca niepotrzebnie starał się nadać pewnym pojęciom własne znaczenie, a przecież obywatele Białorusi powinni mówić o pewnych zjawiskach dokładnie tym samym językiem, co obywatele Unii Europejskiej, a zatem pojęcia definiowane przez prawo białoruskie powinny być adekwatne do europejskiego aparatu pojęciowego. Podniesiono wreszcie, że system kontroli państwowej nad obiegiem informacji, jaki można wyczytać w projekcie ustawy, może stać w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka.

Dostępna jest angielskojęzyczna wersja przygotowanej przez ekspertów opinii: INTERNATIONAL EXPERTISE OF THE BELARUSIAN DRFAT LAW ON INFORMATION, INFORMATIZATION AND INFORMATION PROTECTION (PDF) - co również potwierdza moją tezę zawartą w tekście Prawa konstytucyjne w społeczeństwie informacyjnym, że język publikacji ma znaczenie (jest również wersja rosyjskojęzyczna (PDF)).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>