prywatność

Otagują japońskie dzieci

Japońscy uczniowie zostaną oznaczeni za pomocą systemu RFID (radio frequency identification). W ten sposób rodzice będą mogli "śledzić" ich drogę do szkoły... Wiadomo. Jak mam komórkę przy sobie to też można mnie namierzyć. W każdym razie to doniesienie pokazuje do czego zdolna jest technologia RFID i do czego będzie wykorzystywana (nie tylko do robienia automatycznego remanentu w sklepie, który zamiast 2 dni zajmie dwie sekundy).

Prywatność darmowych serwisów...

Hacking.pl: "W internetowym portalu www.o2.pl dostępny jest błąd dający możliwość nieautoryzowanym użytkownikom czytanie wszystkich prywatnych wiadomości i notatek oraz pobieranie plików bez znajomości ich hasła dostępowego do konta". To tyle jeśli chodzi o prywatność.

Prawo do prywatności

Rzeczpospolita, Nękali go przez domofon: "Telekomunikacja Polska SA zapłaci swemu klientowi 5 tys. zł za udostępnienie jego adresu znajomej. Nie byłoby w tej sprawie może nic specjalnego, gdyby ów inkryminowany czyn: podanie adresu, nie był wykonany właśnie w interesie powoda".

Kontrowersje wokół poczty

Sąd apelacyjny (The First Court of Appeals z Massachusetts) wydał orzeczenie (PDF) z 29 czerwca 2004 w którym ustosunkował się do wielce kontrowersyjnego problemu, który jednak ma naturę prawnosystemową: czy na podstawie ustawy the Wiretap Act dostawca usług pocztowych (e-mail provider) naruszył przepisy karne, zapoznając się z treścią elektronicznej korespondencji bez zgody klienta.

Telekomunikacyjne

Dla wszystkich zainteresowanych przebiegiem debaty parlamentarnej w trzecim czytaniu, poprzedzonej sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo telekomunikacyjne - właśnie na stronach Sejmowych dostepny jest stosowny stenogram.

Seminarium o prywatności

Mam przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe seminarium, w trakcie którego opowiem o problemach prawnych dotyczących naruszeń i ochrony prywatności w Internecie (kradzież tożsamości, spam, naruszenie dóbr osobistych).

Portale o telekomunikacyjnym

Serwis Wirtualnemedia cytuje wspólny komunikat portali Interia.pl i Onet.pl: "Wolą portali internetowych jest zapewnienie szybkiego wejścia w życie ustawy, jednakże w kształcie uwzględniającym także interesy użytkowników Internetu. Polskie portale ostrzegają: pomimo usunięcia z uchwalonej przez Sejm ustawy kontrowersyjnych wymogów legitymowania się dokumentem tożsamości podczas rejestracji konta e-mail, część uregulowań nowej ustawy może przynieść poważne utrudnienia w świadczeniu usług internetowych".

Proszę się przedstawić!

W USA zapadł interesujący wyrok. Nie do końca związany z Internetem, ale wnikliwy czytelnik zorientuje się dlaczego przytaczam go na łamach tego serwisu. Oto w sprawie Hiibel v. Sixth sąd okręgowy stanu Nevada wydał pewne orzeczenie (PDF). W dniu dzisiejszym podtrzymał je Sąd Najwyższy USA. A cóż takiego tam można znaleźć? Otóż zdaniem Sądu Najwyższego jeśli zażąda tego policja - każdy ma obowiązek się przedstawić, jeśli tego nie zrobi - może być aresztowany.

Telekomunikacyjne

To jest news z wczoraj z IDG (za gazeta.pl): "W tej chwili sejmowa komisja infrastruktury opiniuje ponad 100 poprawek, które zostały wniesione w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu projekt zostanie uchwalony, pomimo tego, że wciąż znajdują się w nim błędy". Jest gorąco.

Na razie bez do-not-spam

Rząd USA jak na razie nie zamierza tworzyć specjalnego rejestru do-not-spam, w którym zbierane byłyby adresy poczty elektronicznej osób, które nie życzą sobie otrzymywać niezamówionych informacji drogą elektroniczną. Powód? Jak na razie brak jest technologii, która pozwalałaby na pewne wskazywanie źródła pochodzenia adresu poczty elektronicznej...