prywatność

Gra w dane z rachunku

Policjanci z Mikołowa zatrzymali dwóch chłopaków, którzy wykorzystali dane z komputera osobistego mieszkanki Mikołowa. Dwaj szesnastolatkowie z Kęt, wykorzystując łącza internetowe, nielegalnie uzyskali dane niezbędne do przelania z osobistego rachunku bankowego kobiety prawie 13 tys. złotych.

O prywatności naruszanej w społeczeństwie informacyjnym

"Rząd i sektor prywatny prowadzą wręcz wyścig polegający na ustanawianiu jak najbardziej wścibskich usług czy obowiązków. Rząd często podpiera się w tej kwestii decyzjami Komisji Europejskiej, co czyni z tej instytucji głównego inspiratora zamachów na prywatność".

Wielki Brat patrzy

Organizacja Privacy International przyznała nagrody w 6. edycji konkursu na "Wielkiego Brata roku". Przedstawiciele organizacji stwierdzili m.in, że "w imię ochrony dzieci i walki z terroryzmem w roku 2004 jesteśmy coraz bliżsi wizji Orwella".

Co mi udostępniasz?

Onet opisuje za Chipem inicjatywę autora witryny See What You Share (zobacz co udostępniasz). Rick Wallace umieszcza na swoejej stronie pliki, które znalazł w publicznie dostęnych zasobach na dyskach twardych. Serwisy cytują Wallace: "Chciałem wszystkim pokazać, że sami jesteśmy swoimi największymi wrogami, jeśli nie rozumiemy potęgi współczesnej techniki, którą się posługujemy".

Prywatność vs policja

"Obywatel, wobec którego zarządzono tzw. kontrolę operacyjną, stosując m.in. podsłuch, nagrywanie rozmów i kontrolę korespondencji, może się w ogóle o tym nie dowiedzieć". Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego niektóre przepisy ustawy o policji. Rzecznik zakwestionował artykuły umożliwiające dalsze przechowywanie informacji o osobach, które zostały prawomocnie uniewinnione.

Polityka prywatności nie ma znaczenia

Na stronach internetowych często można znaleźć taką ich część, która poświęcona jest polityce prywatności użytkowników tych stron. Jak się wydaje, na podstawie czerwcowego orzeczenia sądu federalnego z Minesoty (PDF), który odrzucił pozew konsumentów, taka polityka bezpieczeństwa prezentowana w ramach serwisu internetowego nie ma znaczenia prawnego, gdyż i tak nikt jej nie czyta.

Anonimowość a P2P

Sędzia federalny Denny Chin, wydał orzeczenie, które pozwoli organizacji skupiającej firmy z branży muzycznej uzyskać informacje dotyczące danych osób wykorzystujących sieć peer-2-peer do wymiany plików zawierających chronione przez amerykańskie prawo autorskie.

Telekomunikacja i prywatność

Gazeta Wyborcza: "Za lekceważenie klienta Telekomunikacja Polska zapłaci 14 tys. zł. odszkodowania. To dowód, że z telefonicznym molochem można wygrać, ale po długiej walce". Chodzi o to, że pracownik KGP założył stacjonarny telefon, zastrzegł nowozałożony numer, a po jakimś czasie "na jego zastrzeżony numer dodzwoniła się osoba, z którą nie życzył sobie kontaktu".

Odpowiedzialność za ogłoszenia

Rzeczpospolita, w artykule Wydawca odpowiada za ogłoszenia analizuje ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 lipca 2004 r. dotyczące sprawy o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez Krzysztofa S. wydawcy "Gazety Wyborczej". "Choć wydawca gazety nie jest autorem płatnego ogłoszenia, odpowiada za jego treść, ale tylko w zakresie ich zgodności z prawem, a więc m.in. naruszenia cudzych dóbr osobistych. Nie ma jednak obowiązku domyślać się ani badać, czy ze względu na okoliczności niewynikające z treści ogłoszenia może ono naruszyć cudze dobra osobiste".

Ochipują nam administrację?

Blumberg donosi, że meksykański prokurator generalny Rafael Macedo de la Concha został "wyposażony" w nieusuwalny mikrochip na swoim ramieniu. Teraz stosowne służby mogą śledzić jego ruchy, a jednocześnie implant daje mu dostęp do nowej bazy danych o przestępstwach (na zasadzie klucza). Inni oficjele, którzy mają mieć dostęp do bazy - również będą wyposażeni w takie implanty.