prywatność

Wielki Mur

Pekin zatrudnia około 30 tysięcy osób do przeglądania poczty elektronicznej osób korzystających w Chinach z internetu.

Lobby "pro szpiegowskie"?

Na biurku gubernatora Utah czeka na jego podpis ustawa stanowa dotycząca zakazu instalowania oprogramowania szpiegowskiego (spyware) bez zgody i wiedzy użytkonika komputera: Spyware Control Act.

Zawartość twardych dysków

W Polsce dzieją się coraz ciekawsze rzeczy. Co z tego wszystkiego wyniknie?.. W nocy mniejszościowi akcjonariusze spółki Wirtualna Polska zabrali z gabinetu prezesa komputer z danymi, które mają ich zdaniem dowodzić, że Marek Borzestowski działał na szkodę firmy - podał Puls Biznesu.

Swoboda debaty politycznej

Na stronie Obserwatorium Wolności Mediów dostępny jest przekład roboczy Deklaracji w sprawie swobody debaty politycznej w mediach przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 12 lutego 2004 roku podczas 872. posiedzenia Zastępców Ministrów. Zwracam uwagę, że debata polityczna w mediach ma jednak pewne ramy i granice - w szczególności prawo do prywatności...

0700 i nieuczciwy najemca mieszkania...

Onet za Dziennikiem Bałtyckim: Gdańska policja zatrzymała dwóch oszustów telekomunikacyjnych. W sierpniu 2003 założyli działalność gospodarczą, w grudniu przy pomocy podrobionych dowodów osobistych jeden z nich zawarł umowę z TP SA dotyczącą usługi audioteksowej. Następnie w listopadzie 2003 wynajęli mieszkanie z telefonem i właśnie na tym numerze komputerowo nawiązywali połączenie ze "swoim 0700", zrywane na kilka sekund co pół godziny.

Dystrybucja spyware

Senator Stanowy Keith Kreiman zaproponował wprowadzenie regulacji, na mocy której przestępstwem byłoby dystrybuowanie bez stosownego ostrzeżenia oprogramowania pozwalającego na śledzenie poczynań użytkowników komputera podłączonego do Internetu (spyware).

Gdzie jest żona?

Interia donosi o tym, iż trzydziestoletni Grek, buszujący w serwisach "dla panów" ze zdziwieniem zobaczył na ekranie baraszkującą przed webkamerą parę, w której kobieta okazała się jego żoną...

Seks z chłopakiem za 30 milionów

Dziennik Internautów: "Paris Hilton, dziedziczka hotelarskiej fortuny i telewizyjna gwiazdka, zażądała od usytuowanej w Panamie firmy internetowej 30 milionów dolarów jako odszkodowania za nielegalne dystrybuowanie słynnego już nagrania, na którym Paris uprawiała seks ze swoim byłym chłopakiem"

[Reuters][MSNBC]

Sąd odrzucił wniosek Komitetu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sąd Okręgowy W-wy I Wydz. Cywilny, Al. Solidarności 127 wydał postanowienie, na mocy którego m.in. odrzucił wniosek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta o wydanie orzeczenia w trybie art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zakazującego rozpowszechniania nieprawdziwych zdaniem Komitetu informacji na jego temat, w szczególności sugerujących jakoby komitet działał niezgodnie z obowiązującym prawem.

Zdjęcie dołączone do CV i komentarz

Gazeta Wyborcza publikuje historię pewnej dziewczyny, która została wykorzystana w pewnej, nieuczciwej - moim zdaniem - kampanii reklamowej. Sprawa dotyczy ochrony dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności oraz wizerunku.