Proszę się przedstawić!

W USA zapadł interesujący wyrok. Nie do końca związany z Internetem, ale wnikliwy czytelnik zorientuje się dlaczego przytaczam go na łamach tego serwisu. Oto w sprawie Hiibel v. Sixth sąd okręgowy stanu Nevada wydał pewne orzeczenie (PDF). W dniu dzisiejszym podtrzymał je Sąd Najwyższy USA. A cóż takiego tam można znaleźć? Otóż zdaniem Sądu Najwyższego jeśli zażąda tego policja - każdy ma obowiązek się przedstawić, jeśli tego nie zrobi - może być aresztowany.

W USA nie ma czegoś takiego jak dowody osobiste. To pierwsze orzeczenie sądu tej instancji, w którym mowa jest o obowiązku przekazywania informacji policji na swój temat. Wszystko przez terroryzm.

Jak się okazało sędziowie stwierdzili, iż ani czwarta poprawka (prawo do prywatności) ani piąta poprawka (przeciwko samooskarżeniu) do Amerykańskiej Konstytucji nie przeszkadza stanom wprowadzić prawa do samoidentyfikacji...

Cóż. W Polsce mamy dowody osobiste. To wynika z niedawnej historii i systemu. Jak policjant zapyta - trzeba się przedstawić. Wszystko wskazuje jednak na to, że z czasem system prawny będzie globalnie wymagał samoidentyfikacji każdego obywatela społeczeństwa globalnego...

[Slashdot][CSMonitor]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>