Kontrowersje wokół poczty

Sąd apelacyjny (The First Court of Appeals z Massachusetts) wydał orzeczenie (PDF) z 29 czerwca 2004 w którym ustosunkował się do wielce kontrowersyjnego problemu, który jednak ma naturę prawnosystemową: czy na podstawie ustawy the Wiretap Act dostawca usług pocztowych (e-mail provider) naruszył przepisy karne, zapoznając się z treścią elektronicznej korespondencji bez zgody klienta.

Zdaniem sądu Bradford C. Councilman nie naruszył przepisów prawa karnego, gdy potajemnie skopiował i przeczytał korespondencję by kontrolować informacje na temat transakcji zawieranych przez klientów. Councilman prowadził serwis internetowy poświęcony książkom. Ofrował również skrzynki poczty elektronicznej. Jednocześnie zainstalował tam mechanizm, który pozwalał na przejęcie dowolnego listu, który kierowany był na te skrzynki, a który pochodził od konkurencyjnego Amazon.com. System kopiował zawartość przesyłki, ale nie ograniczał ruchu, tzn. poczta docierała do adresata.

Councilman czytał pocztę w poszukiwaniu informacji o preferencjach czytelniczych swoich klientów i w ten sposób zdobywał przewagę konkurencyjną nad swoim rywalem. Władze postanowiły postawić mu zarzuty naruszenia ustawy the Wiretap Act, która chroni przed nieautoryzowanym przechwyceniem komunikacji. Kruczek polega na tym, że "nie ma przestępstwa bez zapisu ustawy", a w tym przypadku listy elektroniczne znajdowały się w pamięci RAM komputera należąćego do oskarżonego. Sąd uznał, że nie było to przechwycenie komunikacji w trakcie jej trwania, a raczej kopiowanie z dostępnego oskarżonemu zbioru. Zdaniem obrońców prywatności należy zmienić niedoskonałe przepisy. Ze swojej strony dodam, że warto pamiętać o różnicach w systemie prawa karnego i cywilnego...

[Wired][Slashdot][Washington Post][Billings Gazette]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>