prywatność

Spam przed sądem

Garść doniesień z frontu: w sprawie związanej z CPI - studentkę Annę K. sąd uniewinnił. Pokrzywdzony zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu, ze względu na argumentację znajdujące się w uzasadnieniu. Zapowiadana na dzisiaj rozprawa z udziałem Jarosława N. w charakterze obwinionego nie odbyła się, gdyż nadesłał faxem zwolnienie. Następny termin 24 lutego.

O problemie fotografowania dzieci...

"Możemy tylko wylegitymować takiego człowieka i poradzić pokrzywdzonemu, aby wystąpił na drogę cywilną o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych ".

Amerykańska ustawa niejasna

Chodzi o the Can-Spam Act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act), która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku w USA.

Spam referendalny na komórki

Informowałem państwa już na łamach serwisu, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie spamu referendalnego.

Szpiegujące groźniejsze

Owszem. Spam jest zły, ale zdaniem administratorów największych operatorów (dostawców usług internetowych) prawdziwym zagrożeniem jest fakt, że na 90 % komputerów podłączonych do Sieci szerokopasmowej jest zainstalowane oprogramowanie szpiegujące poczynania nieświadomego użytkownika - spyware (szacunki The National Cyber Security Alliance za rok ubiegły).

Złe prawo antyspamowe

W USA od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa CAN SPAM Act 2003. W założeniu miała to być ustawa antyspamowa. W dyskusji podczas jej wprowadzania krytykowano jej założenia, w szczególności model opt-out, jaki został w niej zawarty. Grupy lobbingowe i nieświadomi politycy przyjęli jednak ustawę w obowiązującym teraz kształcie. Efekt? Najwięksi spamerzy oświadczają, że po wprowadzeniu ustawy wysyłają oni nawet więcej niezamówionej informacji, gdyż amerykańskie prawo im na to zezwala.

W sprawie Jacksona

Oskarżyciele w sprawie piosenkarza Michaela Jacksona zdobyli sie na niecodzienny krok uruchamiając specjalną stronę internetową, dzięki której toczyć się ma debata publiczna (co nie znaczy, że strona jest publicznie dostępna) dotycząca problemów prawnych w sprawie. Do tej pory takie strony uruchamiano przy okazji głośnych spraw cywilnych.

Ustawa CAN SPAM podpisana

Amerykański prezydent, George Bush, podpisał ustawę Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003, która reguluje kwestie przesyłania niezamówionych informacji pocztą elektroniczną oraz nakłada kary na osoby nieprzestrzegające zasad obowiązujących w prowadzeniu takiej korespondencji.

Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych

Artykuł opublikowany: P. Waglowski, Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 4/2003 str. 61.

"Legalne" SMSy

Jak mi tu czytelnicy donoszą: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją GI-DEC-DS-241/03/741 stwierdził legalność rozsyłania przez Rząd SMS-ów referendalnych...