prywatność

Podsłuchowanie nikonstytucyjne

Austriacki federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w lutym tego roku (27 lutego 2003), że obowiązek dla dostawców usług internetowych wprowadzania na własny koszt systemu pozwalającego na kontrolę przekazów informacji jest niekonstytucyjny.

Prywatność pracownika - Komisja

Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy koncentrującej się na prawnych aspektach prywatności pracowników. W obszarze regulacji znajdą się takie problemy jak monitorowanie internetowej aktywności pracowników, przeglądanie ich poczty elektronicznej i możliwości monitorowania wykorzystywania sprzętu oddanego do dyspozycji pracownika przez pracodawcę (np. komputera).

Dla wszystkich bojących się ABW

Wiele doniesień mediów mówi o aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związanej ze stosowaniem przepisów rozporządzenia do art. 40 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego. Tymczasem obowiązuje już dużo ciekawsze rozporządzenie wydane do art. 242 kodeksu postępowania karnego - tam nie mówi się jedynie o operatorach...

Internet a bezpieczeństwo państwa

Firmy i portale internetowe będą musiały przygotować w swoich lokalach specjalnie zabezpieczone tajne kancelarie, by szkolić pracowników z zakresu dostępu do informacji niejawnych. Domaga się tego ABW, która zaczęła ostro interpretować prawo.

Chwała nam i naszym kolegom, Ch... precz!

Słynna już sprawa ujawnienia treści SMS-a wysłanego przez członka KRRiT Adama Halbera do prezesa TVP znajdzie finał w sądzie. Halber skarży za to Jana Rokitę. Tak sobie myślę - treść listów wysyłanych w spoób elektroniczny łatwiej przechwycić niż SMS'a a i opublikować da się bez problemów?

Poczta elektroniczna jako dowód

Teoretycznie - poczta elektroniczna mogłaby być dowodem w wielu sprawach związanych np. z molestowaniem seksualnym w pracy lub z przypadkami nieuczciwych praktyk rynkowych. Pracodawcy jednak nie wprowadzają żadnych zasad korzystania z poczty elektronicznej.

Komórkowy spam

Spam wysyłany sms'ami na komórki jest równie kłopotliwy, a nawet bardziej niż ten wysyłany pocztą elektroniczną. Ponad 2/3 użytkowników telefonów komórkowych otrzymało już niezamówione komunikaty.

Zawieszono proces

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiesił proces o naruszenie dóbr osobistych, jaki wytoczyła Wirtualnej Polsce prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krystyna Mokrosińska. Dziennikarka domaga się od właściciela portalu internetowego przeprosin i 15 tys. zł na cel społeczny.

Spamer pozywa

George Allen Moore Jr. postanowił pozwać Francisa Uy, w związku z tym, że ten ostatni opublikował jego dane osobowe (imię nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej). Zrobił to, gdyż uznał George'a za spamera. Antyspamowi aktywiści zaczęli zapisywać George'a na wszelkiego rodzaju listy wysyłkowe. Wszystko po to, by sam poczuł na "własnej skórze" jak to jest być spamowanym...

Oko na prywatność

CNN publikuje tekst w którym Barry Steinhardt wypowiada się na temat prywatności wobec nowych technologii... Barry Steinhardt - cyberchief organizacji zajmującej sie prawami obywatelskimi: The American Civil Liberties Union; jeden z twórców Electronic Frontier Foundation.