Prace nad Re-use w Szwecji, co słychać w Polsce?

Jak wiadomo w październiku 2008 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Polskę i Szwecję w związku z niepełnym wdrożeniem przepisów dotyczących wspólnych warunków ponownego wykorzystywania informacji wytworzonych, zgromadzonych i dzielonych przez organy publiczne UE. Jako kraj otrzymaliśmy dwa miesiące na pełną transpozycję stosownej dyrektywy. Pojawiły się nawet założenia do ustawy, chociaż zostały - można tak powiedzieć - krytycznie przyjęte zarówno przez biznes, organizacje społeczne, były również krytykowane przez ministerstwa i RCL. Po debacie z 5 lutego rząd zdecydował się na przeprowadzenia "konsultacji trwających prac legislacyjnych dotyczących sfery technologii teleinformatycznych, mediów i rozwoju społeczeństwa informacyjnego". Trudno znaleźć na ten temat jednak nowych doniesień, chociaż dziś, po godzinie 20:00, opublikuję pewną notatkę na temat "społecznych inicjatyw" związanych z re-use, co może okazać się interesujące dla kilku osób. Tymczasem Szwecja właśnie zaproponowała swoją ustawę dotyczącą ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego.

Szwedzka ustawa ma się nazywać Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PDF), tj. (dosłownie): Ustawa o ponownym wykorzystaniu administracji publicznej. Projekt wraz z uzasadnieniem przedstawiono 25 lutego 2010 roku na 88 kartach. To tylko projekt. Zakłada on transpozycję dyrektywy 2003/98/WE, dostrzega relacje między prawem ponownego wykorzystania informacji i prawem prasowym (również prawem dostępu do informacji publicznej), prawem autorskim i procedurą administracyjną w zakresie możliwości odwołania się od decyzji związanych z ponownym wykorzystaniem informacji. W projekcie mowa o opłatach, o umowach na wyłączność, itp. Rząd szwedzki projektuje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2010 roku. Wcześniej jednak musi zostać formalnie przyjęta, a może się zdarzyć, że w wyniku procesu legislacyjnego powstaną nieco inne, niż proponowane przez rząd, rozwiązania dotyczące re-use (np. w zakresie opłat i wyjątków od możliwości ponownego wykorzystania informacji).

W Polsce zmienia nam się wiceminister odpowiedzialny za informatyzację: Odpowiedzialny za e-urzędy wiceminister Drożdż odchodzi (kiedy 16. lutego pytałem na Seminarium Panoptykonu, kto zastąpi ministra Drożdża i kiedy to nastąpi, to ministerstwo w osobie dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA "nie wiedziało" o zmianach w kierownictwie resortu - druga godzina podlinkowanego wyżej nagrania).

Kilka dni temu w Collegium Civitas odbyła się konferencja “Polska otwarta”. Tematem spotkania była szeroko rozumiana domena publiczna i kwestia udostępniania publicznych zasobów wiedzy, informacji, kultury w epoce cyfrowej. Relację z tej konferencji opublikował Edwin Bendyk w tekście Polska otwarta i jej wrogowie, relacja. W kontekście poruszanego tu zagadnienia "ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego" i polskich prac nad ustawą, zachęcam do obejrzenia 17-sto minutowego wystąpienia dr. Wiewiórowskiego:


Nagranie wystąpienia dr. Wiewiórowskiego, dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA w trakcie konferencji Polska Otwarta (1 marca 2010). Na obejrzenie tego nagranie należy przeznaczyć 17 minut.

Natomiast dziś po godzinie 20:00 opublikuję pewną notatkę, która będzie miała związek z wcześniejszymi tekstami publikowanymi w tym serwisie: Udzielisz wsparcia, gdy na horyzoncie pojawi się alternatywny dostęp do informacji publicznej? oraz Rządowy System Informacji - co my właściwie konsultujemy?. Nie odchodźcie zatem od monitorów...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>