prywatność

Niemiecki SMS v. prywatność

Regionalny sąd w Berlinie wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że jak długo odbiorca SMS'ów stanowiących direct marketing nie wyrazi zgody na ich otrzymywanie - wysyłanie ich może być uznane za naruszenie prawa do prywatności, ze względu na inwazyjny charakter w prywatną lub biznesową sferę odbiorcy.

Utrzymane prawo Megan

Sąd Najwyższy USA utrzymał w mocy przepisy tzw. Megans Law, prawa pozwalającego władzom stanowym na publikowanie (umieszczanie w internecie) danych dotyczących osób skazanych za przestępstwa przeciwko seksualne. Danymi tymi mogą być np. nazwisko czy zdjęcie. Sąd uznał, że takie działanie nie narusza zasady, wedle której za jedno przestępstwo karę ponosi się tylko raz.

Nie dzwoń do mnie

Prezyden Bush podpisał regulacje wprowadzjącą rejstr Do-Not-Call. reestr będzie uruchomiony przez Federalną Komisję Handlu USA, a finansowana będzie z opłat telemarketerów.

Prywatność w internecie

Zapraszam do lektury artykułu autorstwa Pawła Kępińskiego zatytułowanego "Prawo do prywatności jako internetowe dobro osobiste". "...Ogromna liczba użytkowników, łatwość zebrania informacji oraz nieświadomość wielu surfujących po globalnej sieci powoduje, że doskonałym polem do uzyskania niezbędnych danych, często bez zgody, a nawet wiedzy osób których dotyczą, jest internet..."

Centrum Informacji Kryminalnej

Wczoraj - 5 stycznia 2003 r - w Komendzie Głównej Policji uroczyście otwarto Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej to ogólnopolski system informacyjny, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie instytucjom zajmującym się zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji mogących mieć decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw, a także w zapobieganiu przestępczości.

Jak to jest ze zniesławieniem?

Sprawa Gutnick v. Dow Jones, w której australijski sąd uznał swoją właściwość miejscową, poruszyła internautów na całym świecie. Podniosły się głosy, że to koniec wolności w Sieci, skoro sądy mogą orzekać tam, gdzie informacja była przeczytana, a nie tam, gdzie ją opublikowano...

Co dalej z PESEL?

Serwis eGov.pl razem z Departamentem Rejestrów Państwowych Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji rozpoczął otwarte konsultacje na temat zespołu zagadnień związanych z przyszłością systemu ewidencji ludności, dokumentów osobistych i związanych z nim systemów teleinformatycznych pozostających w gestii MSWiA a w szczególności Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

Elektroniczny dowód osobisty

Konsorcjum firm, którego członkami są m.in. Ubizen i GlobalSign, wygrało pięcioletni kontrakt na dostawę elektronicznych kart identyfikacyjnych dla wszystkich mieszkańców Belgii. Dostawa dla rządu belgijskiego jest częścią większego przedsięwzięcia o nazwie Belpic, który ma na celu zapewnienie obywatelom możliwości korzystania z usług e-government.

Prywatność korzystania z internetu pracowników w Niemczech

Coraz więcej osób zatrudnionych ma możliwość korzystania z internetu. Administracja szczebla federalnego i lokalnego musi w związku z wykonywaniem swoich zadań uwzględnić wymagania dotyczące ochrony danych osobowych osób zatrudnionych i ich partnerów komunikacyjnych, w związku z tym ustalić, czy osoby zatrudnione mogą korzystać w miejscu pracy z internetu nie tylko w celach służbowych ale także osobistych. W dniach 07.03 - 08.03. 2002 roku odbyła się 63 Konferencji przedstawicieli szczebla federalnego oraz lokalnego (landy) właściwych do spraw ochrony danych. Konferencja dotyczyła dozwolonego korzystania z poczty elektronicznej oraz innych usług internetowych w miejscu pracy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Grupa robocza do spraw mediów stworzyła podczas konferencji szczegółowe wytyczne dotyczące tej problematyki.