Centrum Informacji Kryminalnej

Wczoraj - 5 stycznia 2003 r - w Komendzie Głównej Policji uroczyście otwarto Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej to ogólnopolski system informacyjny, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie instytucjom zajmującym się zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji mogących mieć decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw, a także w zapobieganiu przestępczości.

Dla realizacji sprzętowej SBPE użyto serwera HP rp5470 pracującego z 64-bitowym systemem operacyjnym HP VirtualVault. VirtualVault jest platformą systemową dla aplikacji sieci TCP/IP oferującą unikatowe mechanizmy bezpieczeństwa. Podstawowymi elementami VirtualVault są: system operacyjny Unix HP-UX 11.04 - o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa B; dwie kopie serwera WWW; narzędzia do administracji oparte na interfejsie WWW (pracują na jednym z dwóch serwerów WWW).

Architektura programowa systemu KCIK jest oparta o centralną bazę danych. Dostęp do informacji następuje poprzez interfejs programowy API przy pomocy dokumentów XML (kodowanych urządzeniem DELTA). Podstawowym sposobem dostępu do systemu KCIK jest Aplikacja Końcowego Użytkownika współpracująca ze specjalizowanym systemem pocztowym - Systemem Bezpiecznej Poczty Elektronicznej (SBPE). Zapytania i rejestracje informacji realizowane są w sposób asynchroniczny. SBPE jest odpowiedzialny za zakodowanie informacji i przesłanie jej do serwera pocztowego, gdzie zostanie ona rozpakowana i przygotowana do dalszego przetwarzania. Aplikacja Końcowego Użytkownika pracuje pod kontrolą systemu Windows NT/2000/XP.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>