prace magisterskie

Dokument elektroniczny

Zapraszam do zapoznania się z pracą magisterską autorstwa Justyny Kurek, zatytułowanej "Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym (na gruncie prawa polskiego i niemieckiego)". Praca magisterska została napisana w katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytyetu Warszawskiego.

Naruszenia prawa autorskiego

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej autorstwa Michała Adamczyka, zatytułowanej "Naruszenia prawa autorskiego w Internecie oraz regulacje prawne zmierzające do ich ograniczenia", obronionej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Michalskiego, Warszawa 2002 rok.

Kierunki zmian polskiego prawa autorskiego w związku z rozwojem internetu

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej autorstwa Joanny Janas, zatytułowanej; "Kierunki zmian polskiego prawa autorskiego w związku z rozwojem internetu". Praca napisana na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Instytut Językoznawstwa i Informacji Naukowej, pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Aurelii Nowickiej; Poznań 2002.

Prawne i ekonomiczne aspekty podpisu elektronicznego

Zapraszam do lektury pracy dyplomowej autorstwa Pawła Stańczyka pt. "Prawne i ekonomiczne aspekty podpisu elektronicznego". Praca została obroniona na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, napisana zaś pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego.

Składanie oświadczeń woli za pomocą elektronicznych nośników informacji

Praca magisterska napisana przez Mateusza Janowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Warszawa 2001: "Składanie oświadczeń woli za pomocą elektronicznych nośników informacji"

Zastosowanie internetu w prawie

W serwisie VaGla.pl Prawo i Internet dostępna jest praca magisterska autorstwa Artura Kolesińskiego pt.:"Zastosowanie Internetu w prawie". Zapraszam do lektury oraz do nadsyłania opracowań.

Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w UE

W imieniu własnym oraz autora zapraszam do lektury pracy magisterskiej Sebastiana Zalipskiego pt.:"Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej".

Podpis elektroniczny w prawie porównawczym

Prezentuję pracę magisterską "Podpis elektroniczny w prawie porównawczym" obronioną przez p. Katarzynę Misiopecką w Katedrze Prawa Cywilnego i Obrotu Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Toruń 2001

Ochrona praw konsumenta w warunkach współczesnego obrotu gospodarczego

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej Katarzyny Abramowicz "Ochrona praw konsumenta w warunkach współczesnego obrotu gospodarczego": "Ludzie (konsumenci) zaczynają wykorzystywać w swoich działaniach (np. dokonując zakupów) udogodnienia cywilizacyjne, zaczynają posługiwać się komputerami, telefonami komórkowymi, Internetem i wieloma innymi nowoczesnymi urządzeniami i nowinkami technicznymi..."

Wirusy Komputerowe. Analiza prawnokarna

W Serwisie VaGla.pl Prawo i Internet znalazła się praca magisterska autorstwa Marka Świtały pt.:"Wirusy Komputerowe. Analiza prawnokarna.". W imieniu autora i swoim własnym zapraszam do lektury oraz do nadsyłania materiałów na temat prawa internetowego.