prace magisterskie

Wyłączenie bezprawności przy naruszeniu dóbr osobistych

Tym razem w dziale prace magisterskie umieszczam pracę nadesłaną przez p. Łukasza Kudełkę. Praca nosi tytuł "Wyłączenie bezprawności przy naruszeniu dóbr osobistych", a napisana była na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, pod kierunkiem dr Jacka Widło.

Giełda tematów prac magisterskich

różna wiatrówParę razy w serwisie sygnalizowałem chęć uruchomienia takiej "giełdy". W praktyce uznałem, że będzie miała ona formę notatki o zmiennej treści: jeśli pojawi się kolejny pomysł na temat pracy magisterskiej - dopiszę go po prostu do tej strony. W serwisie istnieje dział "prace magisterskie", w którym publikuję nadesłane przez Państwa rozprawy. Istnieje też dział "artykuły". Wierzę, że gromadzone tam materiały przyczynią się one do podniesienia poziomu kolejnych tego typu opracowań.

Informatyzacja administracji publicznej – Cyfrowy Urząd

W dziale prace magisterskie publikuję niniejszym nadesłaną właśnie w tym celu pracę autorstwa p. Pawła Świercza. Praca zatytułowana jest "Informatyzacja administracji publicznej – Cyfrowy Urząd", została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Zimmermanna i obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w październiku 2006 roku. Celem pracy było zaprezentowanie pilotażowego projektu Cyfrowy Urząd będącego składową portalu internetowego Wrota Małopolski, stanowiącym regionalną koncepcję budowy elektronicznej administracji. Zapraszam do lektury.

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (ze szczególnym uwzględnieniem art. 267 § 1)

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej autorstwa Marcina Karolewskiego, zatytułowanej "Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w Kodeksie Karnym z 1997 r. ze szczególnym uwzględnieniem art. 267 § 1 jako przepisu kryminalizującego „hacking” na tle unormowań Rady Europy". Praca została napisana w Zakładzie Prawa Karnego Porównawczego pod kierownictwem dr Anny Walczak - Żochowskiej, Warszawa 2005.

Dozwolony użytek prywatny a postęp technologiczny

Pan Łukasz Draszczyk obronił pracę magisterską, zatytułowaną "Dozwolony użytek prywatny a postęp technologiczny". Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, listopad 2006).

Elektroniczne ogłaszanie prawa

Zapraszam do lektury nadesłanej pracy magisterskiej, zatytułowanej "Elektroniczne ogłaszanie prawa". Autorem pracy jest Maciej Róg. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Włodzimierza Gromskiego w Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa (Wrocław 2006).

Wadliwość oprogramowania komputerowego jako przedmiotu obrotu prawnego

Zapraszam do lektury nadesłanej pracy magisterskiej, zatytułowanej "Wadliwość oprogramowania komputerowego jako przedmiotu obrotu prawnego".

The legal protection and use of open source computer programs

Zapraszam do lektury nadesłanej pracy magisterskiej, zatytułowanej "The legal protection and use of open source computer programs"

Netykieta - Kodeks etyczny czy prawo internetu?

Prezentuję Państwu kolejną pracę magisterską. Tym razem jest to praca autorstwa Grzegorza Kubasa, zatytułowana "Netykieta - Kodeks etyczny czy prawo internetu?", Kraków 2004. "...Internet, człowiek, prawo, etyka to wyrazy, które mają bardzo szerokie znaczenie. Dodatkowo mogą być modyfikowane w zależności od kontekstu, w których są one używane...".

Programy komputerowe i bazy danych jako samodzielne dobra na gruncie prawa polskiego

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej autorstwa Leszka Widmańskiego, zatytułowanej "Programy komputerowe i bazy danych jako samodzielne dobra na gruncie prawa polskiego - w szczególności w kontekście Internetu. Wybrane zagadnienia" (Katowice 2003).