Informacja publiczna niepubliczna

Rzeczpospolita: "Informacja publiczna może być udostępniona w różny sposób - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził też, że tekst ustawy nie jest informacją publiczną". Wyrok jest nieprawomocny (sygn. II SAB/Wa 145/04).

Odnośnie tego, iż tekst ustawy może być informacją publiczną wyraziłem inny niż WSA pogląd w opublikowanym właśnie felietonie "Powszechna znajomość prawa". Moją wątpliwość budzi jedynie to, kto powinien być zobligowany do udostępnienia takiej informacji publicznej: być może istotnie nie urząd marszałkowski województwa mazowieckiego. Skłaniałbym się raczej do tezy, iż powinien do tego być zobligowany Prezydent RP, który podpisuje ustawy. W rozumieniu ustawy: każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych.

Chociaż możmy mieć do czynienia z kolizją z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych jako ustawą szczególną dotyczacą ogłaszania informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej stwierdza, iż jej przepisy "nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi" (art. 1 ust. 2).

[Zobacz również artykuł: Biuletyn Informacji Publicznej]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>