pomoc prawna

O poradach prawnych online

Temat poradnictwa prawnego (świadczenia pomocy prawnej) jest coraz bardziej aktualny. Internauci przyzwyczajeni do tego, że w internecie mogą szybko i wygodnie uzyskać (z reguły) potrzebne informacje również pomocy prawnej poszukują w Sieci. A jeśli nawet nie poszukują, to w internecie jest coraz więcej serwisów oferujących takie poradnictwo...

Programiści i prawnicy - o wolnym tworzeniu

Co wiąże współpracę autorów nad kodem źródłowym oprogramowania i prace nad polepszeniem treści dokumentów prawnych? Współpraca, rozwój, dostępność. Co przeszkadza? Informacja ma coraz większą wartość. Kto ma pełniejszą, bardziej "prawdziwą" i "skuteczniejszą" informację - ten wygrywa na konkurencyjnym rynku. Jaka przyszłość czeka wolne licencje dotyczące oprogramowania? Czy prawnicy mogą przenieść idee wolnych licencji na grunt zawodów prawniczych? Zachęcam do lektury dwóch tekstów:

Zgłaszanie kandydatur do tytułu prawnika pro bono

2006-01-31 13:00
Etc/GMT+2

Do 31 stycznia 2006 r. można nadsyłać kandydatury do tytułu prawnika pro bono. Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konkurs promuje prawników, którzy udzielają darmowych porad prawnych, uczą innych prawa lub służą swoją wiedzą, m.in. organizacjom pozarządowym.

Adwokaci mogą się ogłaszać, ale jeszcze nie reklamować

Naczelna Rada Adwokacka, nowelizując kodeks etyczny, zdecydowała, że adwokaci będą mogli publikować w mediach ogłoszenia o swej działalności. Czy otwiera mi się furtka, dzięki której zacznę zarabiać na życie?

ICT zalane pozwami

Z ostatnich badań wynika, iż firmy z branży ICT (Information and Communication Technologies) znajdują się na trzecim miejscu (zaraz po firmach z branży medycznej oraz producentów energii) w zestawieniu firm najczęściej uczestniczących w sporach sądowych. W USA i Wielkiej Brytanii przeciętna spółka z tej branży może spodziewać się 42 pozwów.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o adwokaturze

Ano właśnie. Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Jak wynika z komentarzy - prawnikom może otworzyć się teraz furtka do świadczenia pomocy prawnej i dostępu do zawodu adwokata, jednak samorządy zawodowe głośno zastanawiają się nad zaskarżeniem nowych regulacji do Trybunału Konstytucyjnego.

Porównanie stanu prawa w UE - czy to w ogóle możliwe?

Pewna firma ogłosiła udostępnienie "pierwszego uniwersalnego przewodnika opartego o sieć internetową, umożliwiającego porównywanie najistotniejszych kwestii prawnych w krajach europejskich". No proszę. Jak tu obejść zakaz reklamy prawników?

Nabór na aplikacje

Sejm przyjął poselską nowelę ustawy o naborze na aplikacje prawnicze (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Egzaminy na aplikacje będą przeprowadzane przez państwowe komisje, a nie korporacje prawnicze. Ustawa przewiduje znacznie szerszy niż do tej pory dostęp do zawodów prawniczych (np. dopuszczenie magistrów do prowadzenia doradztwa prawnego)...

Asysta prawna dla wolnych programistów

Powstanie Software Freedom Law Center: Softwarefreedom.org. Eben Moglen, profesor prawa na Uniwersytecie Columbia oraz pełnomocnik procesowy Free Software Foundation zapowiedział włączenie się w jego pracę.

Elektroniczne akty notarialne

Rzeczpospolita: "Sporządzanie aktów notarialnych przez Internet to sprawa złożona, wymagająca wielu zabezpieczeń". Cała odpowiedzialność za zabezpieczenia miałaby spoczywać na notariuszach. Notariusze odpowiadaliby nie tylko za należyte sporządzenie aktu przez Internet, lecz także za to, jak akty te będą przechowywane i przekazywane... O wykorzystaniu elektroniki w obrocie prawnym i pracy notariuszy dyskutowano podczas konferencji "Notariusz w europejskim obszarze prawnym"...