Prezydent podpisał nowelizację Prawa o adwokaturze

Ano właśnie. Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Jak wynika z komentarzy - prawnikom może otworzyć się teraz furtka do świadczenia pomocy prawnej i dostępu do zawodu adwokata, jednak samorządy zawodowe głośno zastanawiają się nad zaskarżeniem nowych regulacji do Trybunału Konstytucyjnego.

toga adwokackaDziejsiejsza Rzeczpospolita zamieszcza aż trzy teksty poświęcone temu zagadnieniu: Łatwiej zostać adwokatem, Młodym prawnikom będzie łatwiej, oraz Prezydent wszystkich prawników.

Również na stronie Prezydenta mamy specjalny komunikat w tej sprawie. Czytamy tam:

"Prezydent RP uznał wyższość racji ważnych dla dziesiątków tysięcy absolwentów wydziałów prawa, stwarzając im szansę na wykonywanie zawodów prawniczych, do których obecnie dostęp jest nadmiernie utrudniony. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zwiększając rynek usług prawniczych znacząco ułatwi obywatelom korzystanie z pomocy prawnej, na którą ich dzisiaj nie stać.

Przed podjęciem decyzji Prezydent RP wnikliwie rozpatrzył argumenty przemawiające za poszerzeniem dostępu do zawodów prawniczych i podpisaniem ustawy, jak również argumenty podnoszone przez przeciwników ustawy, którzy najostrzej krytykowali nowy państwowy model naboru na aplikacje i dostępu do egzaminu oraz wprowadzenie alternatywnych dróg dostępu do zawodów prawniczych.

Problem dostępu do zawodów prawniczych budzi duże zainteresowanie społeczne. Prowadzona dyskusja dowodzi, że dla ok. 60 tys. absolwentów wydziałów prawa chcących pracować w zawodach prawniczych oraz dla ponad 1,5 tys. osób, które po aplikacjach sędziowskiej lub prokuratorskiej i zdanych egzaminach nie mogą znaleźć zatrudnienia w sądach i prokuraturach ustawa ta stwarza szansę na urzeczywistnienie zagwarantowanej w Konstytucji RP wolności wyboru i wykonywania zawodu"

Ja zaś zastanawiam się teraz nad taką kwestią: skoro nie trzeba będzie być adwokatem lub radcą prawnym by świadczyć pomoc prawną, to potencjalnie otwiera się teraz rynek dla szeroko pojętego marketingu usług prawniczych (ale nadal bez adwokatów czy radców prawnych, którzy w ramach obowiązujących w tych korporacjach zasad etycznych nie mogą korzystać z usług pośredników, jak również nie mogą reklamować swoich usług. Przy czym reklama nie wyczerpuje zakresu potencjalnych usług w zakresie marketingu). Muszę to przemyśleć.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>