Rocznica listów, a zaraz rocznica debaty w Sali Świetlikowej

5 lutego mija rok od słynnego spotkania Pana Premiera z internautami oraz organizacjami społecznymi (por. Po debacie: wszystko zależy od Was). Ponieważ to za kilka dni, a obietnice "strony urzędowej" jakoś "nie potrafiły się zrealizować", to siedem organizacji pozarządowych ponownie (por. W sprawie listów do Pana Premiera, który trzyma jeden z kluczy do społeczeństwa informacyjnego z 21 stycznia 2010 r.) zaproponowało Panu Premierowi spotkanie. Dziś wysłany list w tej sprawie podpisali przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Internet Society Polska, Fundacji Panoptykon, Fundacji Kidprotect.pl, Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Stowarzyszenia Projekt:Polska.

Punktem wyjścia jest fakt, że ani nie zorganizowano "wzorcowego procesu legislacyjnego", ani nie przedstawiono listy ustaw związanych ze społeczeństwem informacyjnym, którymi rząd miał się zajmować, a które byłyby objęte "wzorcowym procesem konsultacji społecznych", a nawet można zaobserwować regres: wrócił pomysł na blokowanie stron internetowych (por. Pięć tez w dyskusji o systemie blokowania stron internetowych), któremu polski rząd, na forum UE, przyklasnął (por. Podstawa prawna blokowania stron w UE - pozamiatane na Radzie).

W liście do Pana Premiera przeczyta on:

...zbliża się pierwsza rocznica Pana spotkania z blogerami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 5 lutego 2010 r. Wszyscy pamiętamy efekt „okrągłego stołu Internetu”, jaki wówczas osiągnięto – doszło do otwartego, publicznego spotkania dwóch stron i partnerskiej wymiany poglądów, nie tylko na temat kontrowersyjnego projektu Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych i konieczności zagwarantowania praw podstawowych w Internecie. Rozmawialiśmy wówczas także o postulacie konsultowania ze społeczeństwem obywatelskim wszystkich projektów zmian prawa istotnych dla przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

Na spotkaniu 5 lutego obiecał Pan wdrożenie realnych procedur konsultacji społecznych. Rozmawialiśmy o przedstawieniu stronie społecznej wyczerpującej listy projektów aktów prawnych, które mają wpływ na przyszłość społeczeństwa informacyjnego i zamrożeniu prac nad nimi do czasu przeprowadzenia realnych konsultacji. Obiecał Pan także doprowadzenie do kolejnego spotkania w przeciągu miesiąca, powiedział Pan, że to kwestia raczej "dni niż tygodni". Po tym spotkaniu mieliśmy nadzieję, że jest to początek rozmowy na temat zagwarantowania praw podstawowych w przestrzeni komunikacyjnej, jaką wyznaczają nowe technologie. Jednak nie wszystkie obietnice zostały zrealizowane.

Panie Premierze – jak Pan wie, poruszane rok temu tematy nadal są aktualne. Pod hasłem „blokowania dostępu do stron internetowych, zawierających obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci” wraca pomysł Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, tym razem w formie propozycji unijnej dyrektywy, którą polski Rząd wydaje się popierać. Coraz większe kontrowersje społeczne budzi fakt rutynowego zbierania, przechowywania i udostępniania służbom danych telekomunikacyjnych Polek i Polaków – i to bez kontroli sądu, co budzi zdziwienie nawet urzędników odpowiedzialnych za wdrożenie retencji danych w Unii Europejskiej oraz poważne zaniepokojenie Rzecznik Praw Obywatelskich (wyrażone w skierowanym do Pana wystąpieniu z 17 stycznia). Kolejne tematy, które wymagają uwagi, to planowane zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym, nowe założenia do ustawy o powtórnym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego oraz projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji.

Wzywamy Pana do podjęcia na nowo rozmowy na tematy istotne dla przyszłości Internetu i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Proponujemy zorganizowanie kolejnego spotkania – z Pana osobistym udziałem lub z ministrami zaangażowanymi we wspomniane projekty, t.j. z min. Michałem Bonim i min. Magdaleną Gaj, a także z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, RCL i Zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Takie spotkanie to szansa na coś więcej, niż kolejną ogólną dyskusję przy okrągłym stole. Liczymy na rzetelną i szczegółową rozmowę o aktualnych problemach i wyzwaniach regulacyjnych w sferze komunikacji elektronicznej.

Odwiedź również dział poświęcony problematyce związanej z Rejestrem Stron i Usług Niedozwolonych...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Internet wspaniałe miejsce,

Internet wspaniałe miejsce, wolność słowa i itd.
Niestety Rządy nie mogą se pozwolić na to. Bieda Polski polega na tym że nie mamy terrorystów którzy działają w internecie. A pospólstwo zawsze będzie się bać o (tylko) swoje dzieciaki, tędy droga. '' W społecznym odczuciu'' wielu zamyka gębę wichrzycielom władzy na etapie sejmu RP.
Ale nie oto chodzi, świat się cofa o 100 lat wstecz. Internet na się stać rynkiem zbytu produktów a nie platformą wymiany poglądów. Problem solucja rozwiązanie, czyli chcesz coś zdobić wymyśl problem. Zawsze mi się wydawał o że prawo powinno służyć ochronie zwykłych ludzi (ofiar przestępstw) a nie tworzeniu przestępców.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>