Kolejny ośrodek badawczy

W dniu 01.06.2002 zostało utworzone Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W świetle wyzwań jakie stawia przed naukami prawnymi i ekonomicznymi tempo rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, zamiarem Centrum jest aktywny udział w badaniach naukowych nad tworzeniem nowych instrumentów ekonomiczno-prawnych, a także dostosowywaniem już istniejących dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego w dobie globalnej gospodarki. Pierwszą inicjatywą Centrum jest organizacja konferencji naukowej pt. Summer School on a Legal Framework for Information Society Informatics z udziałem wielu zagranicznych specjalistów w dziedzinie prawa komunikacji elektronicznej. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 września 2002 roku we Wrocławiu (w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 22/26). Zgłoszenia należy dokonać faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do 15 lipca 2002 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>