Zmiana rozporządzenia dot. Biuletynu Informacji Publicznej

W Dzienniku Ustaw nr 10, poz. 68 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie zmienia dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie.

O spodziewanych zmianach sygnalizowałem wcześniej w tekstach takich jak Biuletyn, sankcje, cena informacji publicznej, ah! i jeszcze jej udostępnienie i Sygnalizowana nowela rozporządzenia w sprawie BIP - udostępniono projekt. Rozporządzenie zaś dostępne jest m.in. w serwisie internetowym MSWiA.

Na co warto zwrócić uwagę? Poprawiono definicję URL. Zgodnie z rozporządzeniem jest to "adres wskazujący lokalizację zasobu w Internecie, w szczególności adres strony WWW". Jeszcze nie jest to doskonała definicja. Można też spierać się o zasadność definiowania URL, albo rozwijania skrótu WWW. Zmieniono również wskazanie URL strony głównej BIP. Przed adresem pojawiło się "http://" czyli wskazanie protokołu. Jest lepiej. W każdym razie wciąż pokutuje brak doświadczeń polskiego systemu prawnego związanych z techniką legislacyjną nowych technologii. Zwracam uwagę na URL, ponieważ w poprzedniej wersji rozporządzenia ta sprawa była regulowana znacznie gorzej.

Jest definicja "bazy danych", "mechanizmu bazy danych", "modułu wyszukującego", "modułu administracyjnego"...

Ważne jest to, że rozporządzenie odwołuje się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Niezwykle ważne, że rozporządzenie przesądziło, iż treści udostępniane w ramach BIP nie mogą być zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

Nadal pozostał obowiązek wydzielenia strony podmiotowej z funkcjonującej już strony własnej podmiotu zobowiązanego do prowadzenia BIP. Jednak strona własna podmiotu może być jednocześnie stroną BIP jeśli spełnia wymogi rozporządzenia. I tu właściwie jest dobrze, bo oznacza to, że podmioty zobowiązane przez ustawę do publikowania określonych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej mogą w gruncie rzeczy posiadać jedynie BIP. Poza wskazanymi rodzajami informacji i mechanizmów ważne jest przy tym to, że strona biuletynu nie może zawierać reklam.

Niestety nadal to podmioty zobowiązane do posiadania stron podmiotowych przekazują ministrowi właściwemu informacje potrzebne do prowadzenia strony głównej BIP (a można by przecież zrobić tak, że z logów serwera, na którym leży strona główna, pozyskiwać informacje na temat odesłań do tej strony, zatem MSWiA (obecnie właściwe ds informatyzacji) ma wiedzę na temat wszystkich działających BIPów. Postępem jest to, że powiadomienie ministra następuje "przez moduł administracyjny strony głównej BIP".

Postępem jest też wskazanie "mechanizmu dziennika", w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji upublicznianych na stronach BIP. Do tej pory były spory co to znaczy, że pracownicy prowadzą dziennik i czy można dopuścić pewną automatyzację tego procesu. Dziś wiadomo, że "dzienniki prowadzone są w sposób automatyczny", a administratorzy dokonują kontroli tych dzienników "w każdy dzień powszedni". Można się czepiać powszedniości dnia powszedniego i znaczenia tego słowa, ale to już pozostawię ewentualnym komentatorom tego wpisu.

Zmieniono też reguły dotyczące backupu. Teraz kopiuje się dane "na odrębnych nośnikach", ale nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Zatem nie trzeba codziennie backupować danych, niezależnie od tego czy się coś zmieniło czy nie (i tak nikt tego nie robił).

Zastanawiam się czy da się wyprowadzić z tego rozporządzenia obowiązek stosowania zasad WAI? Co prawda - określone w ustawie podmioty mają zagwarantować zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na ich stronach podmiotowych, a samo rozporządzenie - jak wspomniałem wyżej - przywołuje Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jednak to rozporządzenie nie jest doskonałe i wielokrotnie postulowano w dyskusji jego modyfikację. Być może z czasem znajdzie się w nim odesłanie do zasad dostępności zasobów.

Zrezygnowano z fikcji zastępowania serwerem zastępczym serwera głównego w czasie awarii. Teraz rozporządzenie wskazuje dopuszczalne przerwy w działaniu serwisu, gdy taka awaria nastąpi. Brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny. Nie ma oczywiście sankcji w przypadku, gdyby była obsuwa.

Poprzednie rozporządzenie komentowałem w tekście Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych. Aktualne rozporządzenie z 18 stycznia 2007 r. jest próbą podjęcia działań naprawczych. Sygnalizuje się w kuluarach, że po tej zmianie przyjdzie czas na gruntowne przemyślenie systemu elektronicznego udostępniania informacji publicznej. W dalszych pracach zostaną uwzględnione kolejne uwagi. Nie należy zatem porzucać sygnalizowania błędów, problemów, postulatów.

Podobne doniesienia i komentarze gromadzę w dziale bip niniejszego serwisu. Przeczytaj zwłaszcza:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>