Książki

 tytułrok wydaniaikona sortowaniaISBN
Informatyka prawnicza

autorzy: Wiewiórowski Wojciech, Wierczyński Grzegorz
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-208-5
Pages: 358
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury

autor: Janusz Kaczmarek (red.)
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-174-7
Pages: 254
Prawnokarne gwarancje prywatności

autor: Sakowicz Andrzej
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-153-4
Pages: 440
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

autor: Michalak Arkadiusz
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-179-8
Pages: 342
Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej

autor: Kawka Inga
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-253-1
Pages: 514
Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym

autor: Świerczyński Marek
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-744-248-4
Pages: 336
Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę

autor: Sieńczyło-Chlabicz Joanna
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-214-X
Pages: 622
Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym

autor: Kowalik-Bańczyk Krystyna
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-163-1
Pages: 336
Prawo umów elektronicznych

autor: Gołaczyński Jacek (red.)
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-244-1
Pages: 292
Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

autor: Rafał Sikorski
Copyright: 2006
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7416-770-X
Pages: 288
VAT w informatyce, telekomunikacji i elektronice 2006

autor: Elżbieta Rogala
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-621-9
Pages: 104
Przestępczość teleinformatyczna

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2006
Publisher: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN: 83-7462-067-6
Pages: 223
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

autorzy: Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk
Copyright: 2007
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7526-201-8
Pages: 339
Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i wyzwania.

autorzy: Sibiga Grzegorz, Konarski Xawery (red.)
Copyright: 2007
Publisher: Oficyna Wolters Kluwer business
ISBN: 978-83-7526-197-4
Pages: 313
Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - t.1

autorzy: Burnecka Małgorzata, Próchniak Rafał (red)
Copyright: 2007
Publisher: Atut
ISBN: 978-83-7432-256-0
Pages: 264
Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych

autor: Gabriela Rączka
Copyright: 2007
Publisher: TNOiK
ISBN: 978-83-7285-349-3
Pages: 330