Walka o dostęp do statystyk stosowania retencji oraz kontroli operacyjnej (cd.)

Na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka znaleźć można informacje o 1) uchyleniu przez WSA decyzji Komendanta Głównego Policji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej red. B. Wróblewskiemu na temat danych statystycznych dotyczących retencji danych oraz 2) uchyleniu przez WSA decyzji Szefa CBA umarzającej postępowanie z wniosku HFPC o udostępnienie statystyk dotyczących kontroli operacyjnych, w tym m.in. stosowania podsłuchu, prowadzonych przez CBA (sygn. II SA/Wa 2695/11).

Zainteresowanych tematem odsyłam do notatek HFPC:

W tej ostatniej notatce czytamy m.in.:

(...)
W ustnych motywach wyroku sąd wskazał na ogromne znaczenie, jakie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego ma prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo to, zdaniem WSA, daje społeczeństwu możliwość kontroli nad działalnością władzy publicznej.
(...)

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

a po co ta walka ?

od 20.07.2011r. dane statystyczne są publicznie dostępne, wystarczy trochę poszukać:

http://www.pg.gov.pl/index.php?0,821,12,327

http://ww2.senat.pl/k7/kom/kpcp/2011/294pcpp.pdf

http://www.hfhrpol.waw.pl/legislacja/images/stories/file/1267.pdf

Szanowny Panie Marszałku
Stosownie do art. 10ea ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w 2010 roku wszystkie uprawnione organy skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 6723 osób, przy czym:
1. sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec
6453 osób;
2. sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli
operacyjnej wobec 52 osób;
3. prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 218
osób.
Policja wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób,
przy czym:
1. sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 5594 osób;
2. sąd odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 41 osób;
3. prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 189
osób.
Z poważaniem
(-) Andrzej Seremet

Z cytowanej przez Piotra strony

Tomasz W. Kozłowski's picture

Z cytowanej przez Piotra strony, może wyjaśni to powyższe wątpliwości:

Na dzisiejszej rozprawie adw. Beata Czechowicz, reprezentująca HFPC, wskazywała, że wniosek o informację nie został skonsumowany, ponieważ sprawozdanie Prokuratora Generalnego, jako forma kontroli parlamentarnej dotyczy innych niż wnioskowane przez HFPC informacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>