Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych

autor:

Gabriela Rączka

wydawca:

TNOiK

ISBN:

978-83-7285-349-3

stron:

330

od wydawcy:

Rozwój technologiczny umożliwił posługiwanie się wieloma nowymi instrumentami w zakresie wymiany towarów i usług, dokonywania płatności czy wiążących czynności prawnych, a także swobodnego przepływu informacji. Wraz ze zmieniającymi się warunkami prowadzenia handlu następowały zmiany w ustawodawstwach państw.

spis treści:

Autorka w książce podejmuje tematykę negatywnych aspektów obrotu elektronicznego, które rzutują na pozycje prawną usługobiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W rozdziale pierwszym analizuje wpływ ustawodawstw poszczególnych państw na kształt polskiej regulacji prawnej w dziedzinie e-commerce. Drugi rozdział omawia zakres przedmiotowy informacji handlowej ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego adresów WWW oraz zjawisk takich jak linking oraz deep linking. Rozdział trzeci dotyczy metod przeciwdziałania spammingowi. Autorka w książce omawia dwa szczególne aspekty przesyłania niezamówionych informacji handlowych. Pierwszy związany z zagadnieniem dóbr osobistych w rozumieniu art. 23kc, dlatego w rozdziale czwartym omawia prawną kwalifikację przesyłania niechcianych e-maili. Drugi aspekt to przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, więc zakwalifikowanie zakazanych zachowań w sieci z punktu widzenia nieuczciwej konkurencji, stosowania w obrocie elektronicznym hyperlinks oraz meta-tags.

kilka słów od siebie:

Autorem książki jest Dr Gabriela Rączka - asesor sądowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tytuł doktora prawa uzyskała w 2007 r. Wedle zapewnień wydawcy - autorka szczególnie interesuje się problematyką świadczenia usług drogą elektroniczną (pewnie dlatego ta pozycja się ukazała). Przedmiotem zainteresowań autorki są również zagadnienia szeroko pojętej bankowości elektronicznej, w tym świadczenia usług finansowych na odległość...

Od 2004 roku autorka publikuje zarówno w Radcy Prawnym jak i Przeglądzie Prawa Handlowego. I chociaż problematyka "meta tagów" powoli przestaje być aktualna (wyszukiwarki internetowe chociaż jeszcze uwzględniają dane w polach znajdujących się na stronach internetowych, to jednak coraz większą wagę przykładają do innych, bardziej "obiektywnych" czynników relewentności wyszukiwania, np. analizują zewnętrzne strony odsyłające do danego źródła), to np. interesująco wygląda tytuł "Prawne aspekty odpowiedzialności accidental spamers", artykuł o tym tytule ukazał się w Przeglądzie Prawa Handlowego nr 9/2006.

Wypada też pamiętać, że w Polsce nie objawiło się żadne spektakularne orzeczenie sądowe, które wydane byłoby na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Trzeba też pamiętać, że problematykę spamu planuje się intensywnie "wyjąć" z tej ustawy, ale nie wiadomo jeszcze, które pomysły nowelizacyjne wygrają. Na razie prawo "antyspamowe" w Polsce nie działa.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>