Dwa wystąpienia na temat dostępu i re-use

W mijającym tygodniu odbyło się szereg konferencji i spotkań, które były poświęcone dostępowi do informacji publicznej, ponownemu wykorzystaniu informacji z sektora publicznego, debacie publicznej i obywatelskiej partycypacji. Prezentuję niniejszym nagrania swoich wystąpień w trakcie dwóch takich konferencji.

W panelu pt. "Co, jak i dlaczego administracja publiczna powinna udostępniać obywatelom?", w którym uczestniczyłem m.in. wraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji Rafałem Trzaskowskim, starałem się tłumaczyć m.in. na czym polega moje rozumienie roli aktywnego obywatela, który zabiega o dostęp do informacji publicznej. Chodzi mi o to, że tego typu działania nie mają na celu "dokopanie" państwu, a przeciwnie - są elementem mogącym doprowadzić do tego, że państwo będzie się unowocześniać, racjonalizować swoje działania. W dyskusji pt. "Dostęp do informacji jako warunek debaty publicznej" koncentrowałem się na wskazaniu, że dla takiej racjonalizacji niezwykle ważna jest dostępność do pełnej, rzetelnej, aktualnej informacji na temat finansów publicznych. Każde z nagrań ma nie więcej niż 25 minut.

Wypowiedzi Piotra Waglowskiego w trakcie dyskusji pt. "Otwarta administracja i jej wrogowie. Dyskusja o otwartych zasobach publicznych -- co, jak i dlaczego administracja publiczna powinna udostępniać obywatelom?". Dyskusja odbyła się w trakcie konferencji naukowej pn „Czego możemy oczekiwać po wirtualnych urzędach? Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-administracji w Polsce", Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 27 maja 2014 r.

Należy tu odnotować (co uczyniłem również w innych "strumieniach" niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, w tym dodając adnotację "przy treści" nagrania), że w przywoływanej w trakcie tego wystąpienia sprawie WSA w Warszawie rozstrzygnął spór obywatela z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów bez wskazywania rażącego naruszenia prawa. Nie zmienia to faktu, że - zdaniem WSA w Warszawie - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pozostała w bezczynności nie udostępniając obywatelowi wnioskowanego wykazu umów (i nie wydając decyzji odmawiającej odmawiającej dostępu do informacji publicznej). Wcześniej, gdy sygnalizowałem "rażące" naruszenie prawa - opierałem się na dwóch źródłach - na informacjach skarżącego oraz notatki dziennikarki zajmującej się problematyką. Wyrok WSA w Warszawie sygn. II SAB/Wa 168/14 został opublikowany (chociaż jeszcze bez uzasadnienia). To jeszcze jeden argument za tym, by wyroki były publikowane wraz z ich ogłaszaniem. Urzędowe opublikowanie wyroku stanowiłoby najrzetelniejszą informację źródłową.

Wystąpienie Piotra Waglowskiego w trakcie konferencji pn. "Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych." Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 28 maja 2014 r.

Przy okazji linkuję do materiału ze Złotoryi, w którym komentowana jest wypowiedź o "nękaniu urzędu" wnioskami o udostępnienie umów: Adam Dobrawy: UM nie wyjaśnia motywów działań.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Trochę off. Dostałem

Trochę off. Dostałem właśnie z Twittera info, że: "Polska z nowym adresem w Internecie. Dwie atrakcyjne domeny internetowe - Polska.pl i Poland.pl - dzięki porozumieniu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych będą służyły promocji Polski."

Niby wszytko OK, tylko dlaczego na głównej stronie widzę reklamy kilku prywatnych firm, w tym m.in. gemius?

Jawne lubelskie: (...)

VaGla's picture

Jawne lubelskie:

(...) [W]yjaśnienia, jakich udzielił nam 28 maja 2014 r. rzecznik Wojewody Lubelskiego. Rzecznik stwierdził, że nie było żadnej wątpliwości, że należy udostępnić rejestr w pełni. Są to dane publiczne, które są dostępne dla każdego mieszkańca, także absolutnie wszystkie te informacje zawarte w rejestrach każdy może poznać. Powinnością urzędu jest udostępnianie informacji publicznej i tego będziemy się trzymać. Urząd Wojewódzki jest instytucją otwartą dla mieszkańców. Co więcej jak podkreślił rzecznik Wojewody urząd nie miał prawa tych umów nie udostępnić.

Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Beata Górka Rzecznik stwierdziła: Bardzo nam zależy zarówno na polityce jakości, jak też na jawności wszystkich urzędowych procedur. Uważamy, że jest to pierwszy krok na drodze do poprawy jakości życia społecznego w ogóle. Administracja samorządowa jest finansowana z pieniędzy podatników i mają oni prawo wiedzieć, czy ich pieniądze wydawane są w sposób racjonalny, uczciwy i gospodarny.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>