Lublin wie skąd wiatr wieje (cd. walki o normalność)

Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego udostępniły rejestry zawartych przez siebie umów cywilnoprawnych. Wcześniej oba urzędy zostały o te wykazy poproszone przez Sieć Obywatelską - Watchdog Polska, a to w ramach kampanii „Jawność sprzyja”. Rzecznicy urzędów skomentowali prośbę stwierdzając, że nie było żadnej wątpliwości, że należy udostępnić rejestr w pełni oraz, że zależy im na polityce jakości, jak też na jawności wszystkich urzędowych procedur. Idąc za ciosem pomyślałem, że warto też prosić o tworzenie i udostępnianie wykazów umów w biurach poselskich.

Informacje na temat wykazu umów opublikowane zostały w serwisie Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska: Jawne lubelskie. Są tam (w kilku plikach PDF) rejestry od 2012 roku do dziś. Wcześniejsze wykazy umów były tworzone ręcznie, zatem te archiwalne wykazy nie nadają się (bez ich przepisania) do automatycznego przetwarzania danych. Późniejsze wykazy tworzone były już komputerowo. Warto zauważyć, że wspomniane wykazy udostępniono bez ukrywania imion i nazwisk osób, z którymi umowy zostały zawarte (tymczasem por. NSA: autorzy opinii dla Prezydenta RP korzystają z prawa do prywatności).

Wykazy udostępniono na wniosek. Wypadałoby teraz postulować, by takie wykazy były po prostu publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i to właśnie w sposób, który umożliwi automatyczne przetwarzanie tekstu. Gdyby dodać do tego API, a sam wykaz ustrukturalizować (np. w ramach schematu XML) - można by takie wykazy agregować i wspólnie przetwarzać dla całego regionu i - potem - państwa. W efekcie mielibyśmy narzędzie kontroli społecznej (obywatelskiej, indywidualnej, ale warto pamiętać, że również kontroli społecznej realizowanej przez organizacje typu watchdog, a dziennikarze to również obywatele!), ale nie tylko. Takie wykazy mogą posłużyć do wspierania analityki państwowej. Chodzi o "prawo oparte na dowodach" (por. Dwa wystąpienia na temat dostępu i re-use). Jak uważam: informacja o finansach publicznych to klucz do demokracji. Dane z regionów można przetwarzać wraz z danymi budżetu centralnego a wraz ze współczynnikami ustawowymi, wraz z danymi statystycznymi, można by pokusić się o stworzenie symulatora finansów publicznych. Ta idea siedzi mi w głowie od kilku lat (por. Przydałby się kalkulator/symulator budżetu państwa (finanse publiczne oparte na dowodach) ).

Tymczasem wydobywamy dane.

W związku z tym, że pytanie o wykazy umów spotkało się ze zrozumieniem władz Województwa Lubelskiego pomyślałem, że warto też poprosić polskich Eurodeputowanych, by publikowali pełne, aktualne, rzetelne (elektroniczne i dostępne do automatycznego przetwarzania) rejestry umów zawieranych w ramach biur poselskich.

I oto mam pierwszą deklarację:

Konwersacja na Twitterze: Poseł Michał Boni zadeklarował, że da radę stworzyć rejestr umów zawieranych w ramach swego biura poselskiego

Konwersacja na Twitterze: Poseł Michał Boni zadeklarował, że da radę stworzyć rejestr umów zawieranych w ramach swego biura poselskiego

I jeszcze taka konwersacja z Tomaszem Siemoniakiem, Ministrem Obrony Narodowej:

Jak idzie publikacja wykazów umów w MON? Minister uważa, że bardzo dobrze.

Wykaz umów MON publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Szkoda, że minister Boni

Szkoda, że minister Boni nie skorzystał z okazji do nauczenia przejrzystości wszystkich, również pracowników własnego ministerstwa. MAiC cały czas regularnie narusza przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pan minister miał naprawdę dość czasu, aby tak zmienić ustawę, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że każda informacja - dokument, nagranie, protokół, notatka - wytwarzana przez podmiot publiczny, stanowi informację publiczną. I że za jej nieudostępnienie grożą nieuchronnie konsekwencje karne...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>